Tema

Universitetskurs på Lunarstorm går på export

Lärare i Indien, USA och England är nyfikna på hur lärarutbildningen vid Umeå universitet använder ungdomssajten Lunarstorm för att lära lärare om ungas internetvanor.

– Intresset för kursen har varit över all förväntan, säger Thomas Fritz, lärarutbildare vid Institutionen för interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet. När Thomas Fritz presenterade sina erfarenheter från kursen vid en onlinekonferens på Hawaii i våras började mailen med frågor om kursen strömma in från olika håll i världen.

Lärarutbildningen vid Umeå universitet har sedan 2004 en 5-poängs kurs på Lunarstorm – Sveriges största och mest omdiskuterade träffpunkt på nätet. Det ovanliga med kursen är att all kommunikation under kursen sker via Lunarstorm och MSN. Det är lärare från hela Sverige som går kursen och de gör det för att lära sig mer om communities, bloggar, chat och datorspel det vill säga hur unga använder Internet.

– Genom att använda Lunarstorm och MSN placerar vi lärarna mitt i den miljö de vill lära sig mer om, istället för att bara ska läsa om och ta del av fenomenet som passiva observatörer, säger Thomas Fritz. Detta är ett unikt grepp, som verkligen gett resultat i form av framförallt nöjda lärare men nu också internationell uppmärksamhet. Lärare från olika lärosäten i Indien, USA och England har hört av sig för att få veta mer om kursen och för att inleda ett samarbete.

– Vi hoppas nu kunna göra kursen ännu bättre, genom att samverka med lärare från andra länder och få nya perspektiv på frågor om ungas IT-vanor på ett naturligt sätt.

Hur en internationell kurs om nätkulturer kan komma se ut är svårt att beskriva idag, men Thomas Fritz är entusiastisk inför framtiden.

– Utvecklingen av nya sätt att använda Internet går snabbt, och potentialen att utnyttja detta för lärande är stor. Det skulle vara roligt att på detta sätt bidra till ett vidgat globalt kontaktnät för lärare som är intresserade av hur man kan använda kunskap om ungas internetvanor för att utveckla pedagogiken i skolan, avslutar Thomas Fritz.

Kontaktinformation
För mer information kontakta :
Thomas Fritz på IML, institutionen för interaktiva medier och lärande
Tel: 090-786 6770
Mobil: 070-581 27 80
E-post: thomas.fritz@educ.umu.se

Universitetskurs på Lunarstorm går på export

 lästid ~ 2 min