Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Synstress kan ge värk i axlar och nacke

Hur ser kopplingen ut mellan synstress och muskuloskeletala besvär i nacke och axlar?Ett mångvetenskapligt forskningsteam vid CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, har nu tagit flera viktiga steg framåt när det gäller att belysa denna koppling. Därmed kan forskningen leda till ökad förståelse för hur synstress kan ge upphov till muskuloskeletala besvär och kunskap om hur problemen kan åtgärdas.

Nya forskningsresultat lades fram vid den internationella bildskärmskonferensen Work With information technology 2007 som hölls på KTH i Stockholm, 21-24 maj.

– Två epidemiologiska studier – i den ena ingår 1000 arbetare vid ett callcenter och i den andra 4000 bildskärmsarbetare – visar en hög frekvens av ögonbesvär hos människor som arbetar vid bildskärm, vilket bekräftar tidigare forskningsresultat. Men det som är riktigt intressant i våra studier är att dessa besvär ofta uppträder samtidigt med värk i nacke och axlar, säger Hans Richter, forskare vid CBF.

Resultat finns från ytterligare en delstudie, då man i laboratorium undersökte effekterna av experimentella belastningar på ögats muskler. Ögats fokuseringsmuskel belastades med olika optiska linser samtidigt som styrkan på ögats lins mättes objektivt med hög precision. Deltagarna fick sedan kompensera den optiska oskärpan genom sammandragningar av ögats inre muskler, de s.k. fokuseringsmusklerna eller ciliarmusklerna.

– När ögonmusklerna ansträngs på kort avstånd uppstår synstress som medför att personen kan uppleva svårigheter med att fokusera blicken på bildskärmen, berättar Hans Richter som genomförde studien.

– Hjärnan kompenserar för detta genom att spänna ciliarmusklerna. Bilden blir skarp men den del av hjärnan som har jobbat med att lösa synproblemet, tros också bidra till att samtidigt spänna musklerna i nacke och axlar.

Personer med problem i nacke och axlar ändrar också sin sittställning framför datorn. Men i och med detta kan ögats muskler utsättas för nya och/eller ytterliga belastningar. Posturala problem vid bildskärmsarbete är alltjämt ett prioriterat forskningsproblem, och med de nya storbildsskärmarna ser vi en tendens till en ökning av visuellt betingade muskuloskeletala besvär.

– Vi börjar få ny kunskap om orsakerna till varför synstress är kopplad till belastningsproblem, säger Hans Richter. Vi har nyligen sammanställt en modell kring hur vi tror att dessa komplicerade processer gestaltar sig, och den bygger på både egna och andras forskningsresultat.

Hans Richter berättar att de nu ska gå vidare med att undersöka hur aktiviteten i nackmusklerna och fokuseringsmusklerna förändras hos individer med återkommande muskuloskeletala besvär. På sikt planeras även hjärnavbildningsexperiment som syftar till att identifiera gemensamma underliggande mekanismer som knyter ihop systemen. Målet är att nå ny kunskap om vilka mekanismer som är involverade, och på sikt hitta åtgärder för att lindra och förebygga belastningsbesvär orsakade av synstress.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Hans Richter, forskare vid CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, 026-64 87 22
e-post: hrr@hig.se

Hälsningar
Lena Åminne
informatör vid CBF, Centrum för belastningsskadeforskning
090-10 60 68
070- 380 72 14

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera