Artikel från Uppsala universitet
29 maj 2007

Köp och avtal medför viktiga rättigheter och skyldigheter

Köp av tjänster, banklån och fastighetsköp är vanliga former av avtal som i värsta fall kan få stora ekonomiska konsekvenser för parterna om något går snett. På vissa områden saknas dessutom reglerande lagstiftning. Erika Peterson Björkdahl utreder i sin avhandling i juridik vilka krav privatpersoner och näringsidkare kan ställa på varandra när de ingår avtal. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 1 juni.

Erika Peterson Björkdahl presenterar i sin avhandling en förklaringsmodell för vilka krav parterna kan ställa i de fall då lagreglering saknas – krav som många privatpersoner inte känner till. Hit hör till exempel vilka omständigheter man kan vara skyldig att upplysa om inför ett avtal, och vilka av de uppgifter man lämnar i samband med ett avtal som man kan bli ansvarig för. Dessutom tar hon upp vissa situationer där en part kan vara skyldig att avråda från att ett avtal alls ska ingås.

– En person som anlitar en hantverkare ska också kunna förvänta sig att denne utreder och upplyser om ifall det beställda arbetet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå önskat resultat. Om så inte är fallet skall hantverkaren avråda från att arbetet utförs, annars kan beställaren slippa att betala för tjänsten, berättar Erika Peterson Björkdahl.

Detta gäller generellt för personer som utför tjänster, från frisörer till snickare och rörmokare.
Även vid fastighetsköp kan en säljare behöva upplysa om vissa viktiga omständigheter, annars kan köparen ha rätt att häva köpet.

Ett annat exempel gäller en privatperson som vänder sig till en bank för att få råd om penningplacering. Här är banken skyldig att först göra en ordentlig utredning av personens ekonomi – om detta inte görs och investeringen medför en förlust kan personen i vissa fall få ersättning av banken. Banker är även skyldiga att avråda en person från att göra alltför vidlyftiga investeringar.

– En privatperson som tar lån för att starta en egen näringsverksamhet ska till exempel ofta avrådas från att göra ett personligt borgensåtagande för verksamheten. Om banken inte har gjort det kan det leda till att åtagandet jämkas, förklarar Erika Peterson Björkdahl.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Erika Peterson Björkdahl, 018-471 76 76, 070-665 69 82, e-post: Erika.Peterson-Bjorkdahl@jur.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera