Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Flexibla arbetsplatser minskar sjukfrånvaron

Människor med roliga och stimulerande arbeten – som dessutom har möjlighet att anpassa sin arbetsplats – har lägre sjukfrånvaro än andra och går oftare till jobbet trots att de är sjuka. Detta gäller även arbetsplatser med höga närvarokrav.

Gun Johansson är doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och presenterar i sin avhandling modellen om sjukflexibilitet i syfte att öka förståelsen kring orsaker till sjukfrånvaro. Studien visar att ju mindre anpassningsbar en arbetsplats är desto högre är sjukfrånvaron. Resultaten kan komma att påverka både hur arbetslivet organiseras för att inrymma sjuklighet samt underlätta för människor med ohälsa att vara kvar i arbetslivet.

Modellen om sjukflexibilitet beskriver hur sjukdom påverkar förmågan och motivationen att arbeta. Om människor får stora möjligheter att anpassa arbetstakt, uppgifter och tider efter sin hälsa är chansen större att de kan fortsätta arbeta istället för att sjukskriva sig. Bland dem som ändå är tvungna att sjukskriva sig är chansen större att de återgår till arbetet efter lång frånvaro om de har möjlighet till anpassning.

När någon är borta från jobbet kan det få negativa konsekvenser, både för individen och för arbetskamraterna som kanske får mer att göra. Konsekvensen blir att vissa personer känner krav på att gå till jobbet trots att de är sjuka och borde stanna hemma. Höga närvarokrav ökar sannolikheten för hög sjuknärvaro.

Sjukskrivningar är vanligare bland arbetare än tjänstemän. Skillnaderna minskar om man tar hänsyn till olikheter när det gäller hälsa och möjligheter att anpassa arbetet, närvarokrav och stimulansen i arbetet, möjligheter som är mer begränsade bland arbetare än tjänstemän.

Avhandling: “The illness flexibility model and sickness absence”, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Disputation sker den 1 juni 2007.


För mer information, kontakta:

Gun Johansson, sociolog och doktorand
Tel: 08-737 37 39
Mobil: 0733-628362
E-post: gun.johansson@sll.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera