Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Bronsåldersmänniskor i norr hade kontakter med Sydeuropa

Globalisering och internationalisering är inga nya fenomen för våra dagar. Även under bronsåldern i Norra Europa visar det sig att människor hade kontakter med Sydeuropa. Husurnor från yngre bronsåldern som hittats i gravar i nuvarande Sverige, Danmark, Polen och Tyskland tyder på att man haft en likartad begravningsritual under samma tid i Italien. Dessa slutsatser drar Serena Sabatini i en ny avhandling i arkeologi.

Husurnorna var behållare för människors brända ben och de tillverkades i form av byggnader i miniatyr eller som kärl dekorerade med vissa arkitektoniska element. Urnornas form och mening har livligt debatterats bland arkeologer, dock utan att någon konsensus uppnåtts.

En samtida och likartad begravningsritual har nu dokumenterats i de västra delarna av centrala Italien och detta har genererat många diskussioner om eventuella förbindelser med de nordeuropeiska husurnorna. Debatten om husurnornas ursprung sätter också fokus på viktiga frågor angående deras roll i skapandet av identitet, både i forntiden och i nutiden.

Serena Sabatini hävdar att husurnorna var skapade under inflytande av kulturen på den italienska halvön. Urnorna speglar, menar hon, den förhandlingskapacitet och kulturella öppenhet som de nordeuropeiska människorna från yngre bronsåldern (ca. 1000­700 f. Kr.) visade. Husurnorna användes samtidigt av många olika grupper i ett stort område som sträckte sig från centrala Tyskland till den jylländska halvön i nordväst och Gotland i nordost. Husurnorna var alltså en begravningspraktik som kunde anpassas till olika samhällen och individer. Avhandlingen undersöker också genusrelaterade frågor och husurnorna har visat sig “tillåta” att individer i olika åldrar och av skilda kön kunde begravas i dem.

Avhandlingen siktar på att ge en mer omfattande bild av hela fenomenet med husurnor. Sabatini inkluderar också en komplett katalog över alla husurnor som har dokumenterats fram till idag. De nordeuropeiska husurnorna är alla unika, men samtidigt delar av samma idé. De visar upp vissa regionala särdrag, men utgör även en enhetlig grupp i norra Europa. Avhandlingen beskriver inte bara morfologiska, kronologiska och kontextuella aspekter av husurnorna utan även deras kulturella och geografiska bakgrund. Avhandlingsförfattaren visar även på ett urval av samtida fenomen som på olika sätt påverkade husurnornas ursprung och utveckling.
Avhandlingens titel: House Urns. Study of a Late Bronze Age Trans-cultural Phenomenon.
Disputationen äger rum fredagen den 8 juni 2007 kl. 13
Sal T 307, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Göteborg______________________

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Serena Sabatini, 031-786 51 27 (arb.), 0737-86 29 18, serena.sabatini@archaeology.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 48 65, barbro.ryder@hum.gu.s
________________________

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera