Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

35 nya doktorer promoveras vid Handelshögskolan i Stockholm

Fredagen den 1 juni promoveras 35 ekonomie, filosofie och juris doktorer vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), när högskolan håller sin traditionella installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus.

De 35 doktorerna efter avlagda prov, varav 15 är kvinnor, får ta emot sina hattar eller lagerkransar, doktorsringar och diplom av promotor, professor Mats Lundahl.

De ekonomie hedersdoktorer som promoveras i år är Franklin Allen, Michael Brennan, Carl-Johan Bonnier, Erik Johnsen, Dale W Jorgenson, Jan Wallander samt D Eleanor Westney.

− Det är mycket inspirerande för oss att ha framgångsrika forskare från internationellt erkända lärosäten, men också framgångsrika praktiker knutna till oss, säger rektor Lars Bergman. Att sedan andelen kvinnor som promoveras ökat till 43 procent jämfört med 30 procent 2005 är mycket glädjande, avslutar han.

Vid ceremonin installeras Magnus Dahlquist, Magnus Johannesson, Johnny Lind, Per Jonas Nordell, Johan Roos och Richard Wahlund som professorer vid HHS.

Nedan följer listan över personer som promoveras till ekonomie, filosofie eller juris doktorer efter avlagda doktorsexamina, inklusive disputationsdatum och titlar på deras avhandlingar:

Susanna Alexius
Disputerade den 31 maj 2007
Regelmotståndarna – om konsten att undkomma regler

Cédric Argenton
Disputerade den 7 juni 2006
Quality Provision in Duopoly

Carina Beckerman
Disputerade den 2 juni 2006
The Clinical Eye. Constructing and Computerizing an Anesthesia Patient Record

Rudolfs Bems
Disputerade den 10 juni 2005
Essays in International Macroeconomics

Jan Bjuvberg
Disputerade den 9 december 2005
Redovisningens betydelse för beskattningen

Andriy Bodnaruk
Disputerade den 23 september 2005
Essays in Empirical Corporate Finance and Portfolio Choice

Tommy Borglund
Disputerade den 2 juni 2006
Aktieägarvärden i fokus – internationell påverkan på intressentrelationer genom förvärv och fusion

Anna Breman
Disputerade den 24 maj 2006
The Economics of Altruism, Paternalism and Self-control

Eric Clapham
Disputerade den 17 oktober 2005
Essays in Real Estate Finance

Harald Edquist
Disputerade den 1 juni 2006
Technological Breakthroughs and Productivity Growth

Jana Eklund
Disputerade den 27 oktober 2006
Essays on Forecasting and Bayesian Model Averaging

Jana Fromm
Disputerade den 19 december 2005
Risk Denial and Neglect: Studies in Risk Perception

Magnus Frostenson
Disputerade den 23 maj 2006
Legitimationskontrollen – En studie av etiska värderingars roll i gränsöverskridande förvärv och fusioner

Raquel Medeiros Gaspar
Disputerade den 20 januari 2006
Credit Risk and Forward Price Models

Peter Gustafsson
Disputerade den 13 oktober 2006
Essays on Trade and Technological Change

Per Hortlund
Disputerade den 6 oktober 2005
Studies on Swedish Banking 1870-2001

A. Ragnar Kling
Disputerade den 24 mars 2006
Developing Product Development in Times of Brutal Change

Kalle Kraus
Disputerade den 30 maj 2007
Sven, Inter-organisational Relationships and Control – A Case Study of Domestic Care of the Elderly

Sophie Langenskiöld
Disputerade den 13 januari 2006
Peer Influence on Smoking: Causation or Correlation?

Jenny Lantz
Disputerade den 16 december 2005
Taste at Work: On Taste and Organization in the Field of Cultural Production

Andreas Madestam
Disputerade den 11 november 2005
Developing Credit Markets

Mika Meitz
Disputerade den 8 maj 2006
Five Contributions to Econometric Theory and the Econometrics of Ultra-High-Frequency Data

Catharina Melian
Disputerade den 25 maj 2007
Progressive Open Source. The Construction of a Development Project at Hewlett-Packard

Caterina Mendicino
Disputerade den 1 september 2006
Financial Market Imperfections, Business Cycle Fluctuations and Economic Growth

Anna Ovanfors
Disputerade den 29 september 2006
Essays on Nonlinear Time Series Analysis and Health Economics

Elena Paltseva
Disputerade den 27 november 2006
Essays on Commitment and Inefficiency in Political Economy

Johan Parmler
Disputerade den 15 december 2005
Essays in Empirical Asset Pricing

Martin Rogberg
Disputerade den 13 juni 2006
Den modeföljande organisationen – om acceptansen av TQM och andra populära managementmodeller

Witness Simbanegavi
Disputerade den 14 oktober 2005
Price Discrimination, Advertising and Competition

Annastiina Silvennoinen
Disputerade den 10 november 2006
Essays on Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

Ebba Sjögren
Disputerade den 15 december 2006
Reasonable Drugs: Making Decisions with Ambiguous Knowledge

Irina Slinko
Disputerade den 13 september 2006
Essays in Option Pricing and Interest Rate Models

Pablo Valiente
Disputerade den 2 februari 2007
Re-innovating the Existing: A Study of Wireless IS Capabilities to Support Mobile Workforces

Fredrik Wilander
Disputerade den 17 februari 2006
Essays on Exchange Rates and Prices

Per Östberg
Disputerade den 21 oktober 2005
Corporate Disclosure and Investor Recognition


Press/fotografer som önskar delta i promotionsceremonin måste anmäla sig till Hanna Pettersson, tel. 070-689 90 15, senast torsdagen den 31 maj.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Lars Bergman, rektor, professor, tel. 08-736 9012, e-post: lars.bergman@hhs.se (för frågor om hedersdoktorer och professorer)

Hanna Pettersson, informatör, tel. 08-689 90 15, e-post: hanna.pettersson@hhs.se (för frågor om övriga doktorer eller doktorsavhandlingar)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera