Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2007

Koppling mellan lindrig infektion och andningsuppehåll

Det är välkänt att andningsuppehåll hos för tidigt födda barn kan utlösas av en infektion, samt att infektion verkar bidra till plötslig spädbarnsdöd. Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat på en mekanism för hur även en mindre infektion kan orsaka andningsuppehåll och död vid syrebrist.

Forskningsresultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, bygger till största del på studier på möss. Men även en mindre klinisk undersökning på nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelning har genomförts.

Forskarna vid Institutionen för Kvinnors- och Barns Hälsa har konstaterat att det i samband med infektion aktiveras ett enzym (mPGES-1) i den så kallade blodhjärnbarriären, vilket i sin tur leder till en frisättning av signalsubstansen prostaglandin (PGE2) nära hjärnstammens andningscentrum. Vid tillfällig syrebrist är det andningscentrum som styr så att kroppen kompenserar sig genom kraftiga inandningar. Hos ömtåliga individer skulle därför hämning av nervcellerna i andningscentrum via PGE2 kunna leda till minskat andningssvar vid tillfällig syrebrist, andningsuppehåll och i värsta fall död.

– Det är möjligt att resultaten också kan förklara varför en lindrig infektion kan utlösa plötslig spädbarnsdöd. Genom att förstå hur infektion kan påverka andningen kan vi införa nya och bättre metoder för övervakning, diagnostik och behandling av för tidigt födda barn, säger Eric Herlenius som lett studien.

Forskarna ska nu genomföra en större klinisk studie vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.


Publikation:
“The induced prostaglandin E2 pathway is a key regulator of the respiratory response to infection and hypoxia in neonates”
A.O. Hofstetter, S. Saha, V. Siljehav, P.J. Jakobsson and E. Herlenius
PNAS 23: 9894-9899, 2007

För mer information kontakta:

Med dr, leg läkare Eric Herlenius
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa
Tel: 08-517 773 57 eller 073-6789987
E-post: Eric.Herlenius@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera