Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2007

DecideIT hjälper dig att fatta svåra beslut

Dagens beslutsfattande inom organisationer kännetecknas ofta av intuition och magkänsla, trots att den mänskliga intuitionen sällan är tillräcklig vid komplexa beslutssituationer. Under flera års forskning har beslutsverktyget DecideIT utvecklats i syfte att öka beslutsfattarens förmåga att fatta rationella beslut. Fördelarna är bland annat mer strukturerade beslutsprocesser och möjliggörande av analyser av problem som tidigare varit för komplexa för att analysera. Det framkommer i en avhandling från Mittuniversitetet.

– Beslutsverktyget DecideIT har använts i undervisningssyfte vid bland annat Stockholms Universitet och Högskolan i Gävle, vid sidan av Mittuniversitetet, men också vid universitet i Kina och Brasilien, säger Jim Idefeldt och tillägger att avknoppningsföretaget Preference AB (www.preference.nu) nu ska kommersialisera verktyget.

För att höja kvaliteten på beslutsfattandet är det klokt att använda sig av en strukturerad beslutsprocess samt en väl utarbetad metod för risk- och beslutsanalys. Detta görs bäst genom ett så kallat beslutsverktyg, ett dataprogram som stödjer och underlättar beslutsfattandet. Ofta saknas dock information som krävs för att kunna utnyttja befintliga beslutshjälpmedel, exempelvis hur rimliga olika scenarier är eller vad de möjliga resultaten av olika handlingar kan bli. Svårigheterna att hantera information som ej är i exempelvis numerisk form har gjort att beslutsverktyg tidigare levt en undanskymd roll.

För att lösa dessa problem har en helt ny formalism skapats för att kunna hantera detta problem. En sådan formalism ligger till grund för verktyget DecideIT. DecideIT bygger på unika algoritmer som gör det möjligt att hantera och analysera komplexa beslutssituationer, även i fall då inte exakt information finns tillgänglig. Ofta kan det räcka med sannolikheter, nyttovärden och vikter i form av jämförelser eller intervall, men verktyget meddelar också var mer resurser bör läggas för att erhålla ett bättre beslutsunderlag.

Jim Idefeldt är uppvuxen i Ånge med gymnasieexamen från Västermalm i Sundsvall. Han disputerar i datavetenskap (beslutsanalys) den 1 juni i Sundsvall med avhandlingen “An Applied Approach to Numerically Imprecise Decision Making”.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Jim Idefeldt, telefon 070-354 3232. E-postadress jim@preference.nu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera