Artikel från Umeå universitet
25 maj 2007

Stabilare läkemedel utan oönskade bindningar

Vissa läkemedel som t.ex. insulin bryts ned väldigt snabbt i våra tarmar. David Blomberg, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling läkemedelskandidater som är mer stabila. Detta är ett steg på vägen för att kunna ersätta insulinsprutor med tabletter.

Insulin är ett exempel på en peptid och den består i sin naturliga form av aminosyror som kopplas samman till en kedja, en s.k. peptidbindning. Denna bindning är inte önskvärd i läkemedel, bl.a. eftersom den bryts ned väldigt snabbt i våra tarmar. Kroppen bryter nämligen ned peptiderna på samma sätt som de proteiner vi äter, i form av t.ex. kött. Det medför att peptidbaserade läkemedel som t.ex. insulin inte kan tas som tabletter utan måste injiceras.

Samtidigt är peptidbaserade läkemedel mycket intressanta. Peptider finns naturligt i våra kroppar i form av t.ex. hormoner, därför har också forskare stor kunskap om deras biologiska effekter. Det är också relativt enkelt att framställa peptider med olika aminosyror och sedan testa dem.

David Blomberg har i sitt avhandlingsarbete kemiskt förändrat peptider genom att byta ut de känsliga bindningarna. Han presenterar i sin avhandling nya och mer stabila läkemedelskandidater, baserade på dels ett endorfin som heter Leucine-enkephalin och dels en serie trombinhämmare, substanser som förhindrar blodet att koagulera.

Lördagen den 26 maj försvarar David Blomberg, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Synthesis of ?-Turn and Pyridine Based Peptidomimetics. Svensk titel: Syntes av ?-sväng och pyridinbaserade peptidomimetika

Disputationen äger rum kl. 10.00 i föreläsningssal KB3A9 (lilla hörsalen), KBC-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Torbjörn Frejd, Lunds universitet.

David Blomberg är född i Örnsköldsvik och har en magisterexamen i kemi från Umeå universitet. Forskningen har utförts vid organisk kemi, Umeå universitet.

Kontaktinformation
David Blomberg nås på:
AstraZeneca R&D Mölndal
E-post: david.blomberg@astrazeneca.com
Tel hem: jobb 031-776 18 56, mobil 070-584 50 09

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera