Tema

Ny kunskap om plaströk genom nyutvecklade provtagningsmetoder

Vad finns i plaströk? Kan röken nå ner i andningsvägarna? Det är några frågeställningar som behandlas av Jakob Dahlin i en ny avhandling vid Institutionen för analytisk kemi/Avdelningen för arbetsmiljökemi vid Stockholms universitet.

I sin avhandling presenterar Jakob Dahlin ny metodik för luftprovtagning av bland annat isocyanater och anhydrider, vilka är reaktiva ämnen som bildas vid tillverkning och upphettning vid bearbetning av till exempel polyuretan och epoxiplast. Med den nya metodiken studeras hur ämnena fördelar sig mellan gaser och olika stora partiklar i luften. Små partiklar kan nå långt ner till luftvägarnas känsligaste delar. De undersökta ämnena kan orsaka luftvägsproblem och astma. På senare tid har även exponering för små partiklar fått stor uppmärksamhet, då dessa är hälsoskadliga och misstänks kunna ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.

Med de nya metoderna ges möjlighet till att samtidigt kartlägga flera olika ämnen i ett luftprov. Detta gör att det går snabbare att utreda vad en arbetare kan exponeras för. Analysmetodiken har förbättrats och nu går det att mäta halter ner till en miljontedel av det gällande gränsvärdet. Analysmetodiken har under 2006 publicerats som två internationella standardmetoder (ISO). Den förbättrade analysmetodiken gör att man nu kan ta reda på vad lungans känsligaste delar verkligen utsätts för.

Ofta är det okänt av vilka ämnen olika plaster är uppbyggda av och vad som kan bildas vid upphettning under bearbetning. Exponering för luftburna reaktiva ämnen är ett stort problem i industrin och i många fall är man inte medveten om att arbetare exponeras. Man kan inte utesluta att exponering för farlig plaströk också sker i hemmiljön.

– Med den nu utvecklade provtagaren har vi visat att några av de isocyanater som har lägst gränsvärde ofta förekommer på små partiklar som kan nå lungornas alveoler. Upphettning av polyuretanplast ger upphov till detta, säger Jakob Dahlin. Förhoppningen är att provtagaren ska kunna fungera som ett hjälpmedel för att kartlägga samband mellan exponering och sjukdom.

Avhandlingen försvaras den 25 maj, klockan 10.00 i Hässleholms kulturhus. Opponent är Robert P. Streicher, forskare vid National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Cincinnati, USA. Avdelningen för arbetsmiljökemi, som tillhör Institutionen för analytisk kemi vid Stockholms universitet, bedriver sedan flera år forskning i Hässleholm.

Avhandlingens titel: Aerosols of Isocyanates, Amines and Anhydrides – Sampling and Analysis.

Ytterligare information
Jakob Dahlin, doktorand vid Avdelningen för arbetsmiljökemi, tfn 0451-38 52 56, 070-297 41 24, e-post jakob.dahlin@anchem.su.se

För bild, kontakta universitetets presstjänst tfn 08-16 4090, e-post press@su.se.

Ny kunskap om plaströk genom nyutvecklade provtagningsmetoder

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here