Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2007

Bred satsning på forskning om barns hälsa

FAS och Vetenskapsrådet har gemensamt fördelat forskningsmedel till barns hälsa på nära 57 miljoner kronor. Forskningen gäller bl.a. barns livsstil kopplat till fetma, barns och ungas mentala hälsa och allergier. Totalt finansierar satsningen fyra forskningsprogram och två bidrag till anställning som forskarassistent.

Satsningen ska öka förståelsen för sociala, ekonomiska och kulturella faktorers betydelse för barns hälsa. Programstöden syftar till att förstärka och bygga ut forskarmiljöer. Det ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya, angelägna frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.

Vid Centre for Health Equity Studies in Stockholm, CHESS, ska skolans betydelse för de ungas psykiska och psykosociala hälsa studeras. På Göteborgs universitet startar ett forskningsprogram om barns livsstil och fetmaepidemin. Två program drivs av Karolinska institutet, där det ena gäller en studie om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt för utveckling av allergier, det andra gäller utvecklingen av mental hälsa och beteendeproblem kopplat till arv och miljö.

Bidragen till anställningar har gått till Göteborgs universitet och Örebro universitet. Det ena programmet ska bl.a. med hjälp av skolhälsovården studera utvecklingen av övervikt, fetma och undervikt hos ett antal barn i Göteborg kopplat till socioekonomiska faktorer. I Örebro ska tre projekt involveras i ett program för att förstå risk- och skyddsfaktorer för beteendeproblem, utveckla och utvärdera ett nytt interventions-
program samt ta fram ett nytt utredningsinstrument som kan användas av skola, psykiatri och socialtjänst.

Utlysningarna hade en bred inriktning och omfattade såväl medicinsk som beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. En beredningsgrupp, gemensamt utsedd av FAS och Vetenskapsrådet, har bedömt ansökningarna.

Programstöd – mer information lämnas av:

Rune Åberg, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se – www.fas.se

Bidrag till anställning som forskarassistent – mer information lämnas av:
Janet Eltebo, forskningshandläggare
Tfn: 08-546 44 290
E-post: janet.eltebo@vr.se – www.vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera