Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2007

Vetenskapligt genombrott för naprapati

Naprapati fungerar bättre vid rygg- och nackbesvär än rekommenderad och bevisat effektiv rådgivning av läkare, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Studien är den första stora utvärderingen av naprapati – och öppnar för att behandlingsformen integreras i den vanliga vården.

Eva Skillgate, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har i en studie jämfört effekten av naprapati med effekten av rådgivning av läkare enligt de riktlinjer som tidigare visats vara bäst vid rygg- och nackbesvär. Resultaten visar klara skillnader till fördel för naprapatin.

I studien om 409 patienter jämfördes två grupper av personer som led av besvär i rygg och nacke. Efter en läkarundersökning där allvarliga tillstånd kunde uteslutas lottades patienterna mellan två behandlingsalternativ. Hälften behandlades av naprapat och den andra hälften fick rådgivning och stöd av läkare i syfte att stärka patientens tro på sig egen förmåga att hantera besvären. Rådgivningen gick ut på att förmå patienten att röra sig även om det gör lite ont, och att leva ett så vanligt liv som möjligt.

Tolv veckor efter studiens start uppgav 57 procent i naprapatgruppen att deras tillstånd var “väldigt mycket förbättrat”. Motsvarande andel i kontrollgruppen var 13 procent. 69 procent i naprapatgruppen och 42 procent i kontrollgruppen uppgav en tydlig smärtminskning, och 19 procent i naprapatgruppen och 7 procent i kontrollgruppen var helt återställda 12 veckor efter studiens start. Resultaten var liknande även när patienter med ryggbesvär och nackbesvär analyserades var för sig. De flesta patienterna hade haft sina besvär i mer än ett år.

Naprapati är ett speciellt system för att återställa funktion och minska smärtan i muskler och leder. Behandlingen är manuell, och naprapaten använder sig av manipulation och mobilisering av ryggraden och andra leder, samt mjukdelsbehandling som töjning och massage. Ofta kompletteras behandlingen med olika former av träning och rådgivning.

– I studien undersöktes en mycket vanlig typ av rygg- och nackbesvär. Resultaten öppnar för att naprapati kan integreras i den vanliga vården i högre grad än vad som görs i dag för dessa patienter, säger Eva Skillgate.

Publikation:
“Naprapathic Manual Therapy or Evidence-Based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled Trial”
Eva Skillgate, Eva Vingård, Lars Alfredsson
Clinical Journal of Pain, maj 2007, 23:431-439


För mer information, kontakta:

Doktorand Eva Skillgate
Tel: 08-524 879 95
Mobil: 070-920 99 30
E-post: eva.skillgate@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera