Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2007

Spännande vägar genom sjuksköterskeutbildningen

Sjuksköterskestudenter upplever ofta en krock mellan sina föreställningar om yrket och utbildningens faktiska innehåll. Med en helhetsbild av yrket kan lärosätena bättre möta de blivande sjuksköterskorna, menar Petra Lilja Andersson som disputerar på området.

I sin intervjustudie har Petra studerat hur studenterna upplever och hanterar sjuksköterskeutbildningens olika delar. Under tre år, fram till examen, har hon har följt åtta studenter på sjuksköterskeutbildningen vid ett lärosäte i södra Sverige.

Studenterna hade olika bakgrundsfaktorer. Resultatet visar att studenternas vägar genom sjuksköterskeutbildningen ser olika ut beroende på individuella mål och föreställningar, och att livet vid sidan av utbildningen har stor betydelse för hur utbildningen upplevs.

– Förr var sjuksköterskeyrket mer ett kall: studenterna bodde på elevhem, de fick inte vara gifta förrän efter 1930-talet och gav upp i stort sett hela sitt liv när de började studera. Det har förändrats nu, menar Petra.

Studenterna väver in sina livserfarenheter i utbildningen. Även extrajobb och sommarjobb inom vården är viktiga för studenternas utveckling.

– Högskoleverket lyfter fram det som något negativt när studenter jobbar extra vid sidan av studierna, men jag har sett att arbetet blir en slags extrautbildning som ger erfarenhet och ett ökat självförtroende.

Vidare konstaterar Petra att gamla föreställningar om sjuksköterskeyrket är väldigt befästa hos studenterna. Trots att det är snart 15 år sedan sjuksköterskeutbildningen ändrades från att enbart ge en yrkesexamen till att även ge en akademisk examen, förväntar sig dagens studenter ofta en renodlad yrkesutbildning.

– De kommer till högskolan med dessa förväntningar och möts istället av en akademiserad miljö med vetenskapsteori och mycket teoretisk omvårdnad. Det blir en krock helt enkelt, säger Petra.

Denna krock hindrade till en början studenterna från att ta till sig utbildningens innehåll, men så småningom omvärderade de sina föreställningar.

– Vid examenstillfället tänkte de annorlunda om omvårdnad och hade funnit en innebörd i ämnet, trots att de under sina teoretiska studier upplevt ämnet som abstrakt och otydligt. I berättelserna framkom också tydligt vikten av den verksamhetsförlagda utbildningen i studenternas omvärdering och lärande.

Fotnot: Petra Lilja Andersson var antagen till forskarutbildning vid Malmö högskola och disputerade den 16 maj vid Högskolan Kristianstad med avhandlingen “Vägar genom sjuksköterskeutbildningen – Studenters berättelser.”

Kontaktinformation
Kontaktperson: Petra Lilja Andersson, 044-20 40 66

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera