Tema

Filmiska landskap

Om landskap och amerikansk kultur i det tidiga 70-talets Hollywood handlar en ny doktorsavhandling i filmvetenskap av Henrik Gustafsson, Stockholms universitet.

När landskap uppmärksammats inom fiktionsfilm har det vanligen kopplats till berättelsens framskridande eller karaktärernas utveckling. I sin avhandling utforskar filmvetaren Henrik Gustafsson vid Stockholms universitet istället landskap som ett uttryck i sin egen rätt, och ibland med sin egen agenda.

– Inom måleri, litteratur och fotografi har landskap på olika sätt gestaltat och förklarat relationen mellan nation och natur, individ och samhälle, ursprung och samtid. Min avhandling visar hur landskap också kan erbjuda en möjlighet för att resa frågor kring och reflektera över representation, självbild och minne, säger Henrik Gustafsson.

En utgångspunkt för avhandlingen är att landskap är tidsbundet snarare än platsbundet.

– Landskap är alltså inte något ”där ute” att beskåda eller att fånga på film utan förstås som en rad samverkande uttryck, idéer och föreställningar i rörelse över nationella och kulturella gränser och mellan ”höga” och ”låga” konstformer.

I fokus för avhandlingen står det sena sextiotalets och tidiga sjuttiotalets ”New Hollywood” film, en benämning som anspelar på ett släktskap med andra nya vågor i europeisk film och på en generation amerikanska regissörer som Robert Altman, Dennis Hopper och Terrence Malick som bröt upp från traditionella berättarkonventioner. Central för perioden är en problematiserad idé om nationell identitet och ifrågasättandet av nationella myter och medier. Perioden sammanfaller också med en omfattande revidering och förnyelse av landskap inom en rad andra konstnärliga och akademiska discipliner.

Avhandlingen är baserad på en omläsning av ett antal centrala filmer i denna ofta diskuterad period i amerikansk film, klassiker som ”Badlands” och ”Deliverance” men också mindre uppmärksammade filmer som ”The Last Movie” och ”Two-Lane Blacktop”. Samtidigt kastar den ljus över vad som förblivit outforskad terräng inom filmvetenskap.

Avhandlingens titel: Out of Site: Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974.

Disputationen äger rum den 25 maj kl 10 i föreläsningssalen, Filmhuset, Borgvägen 5, Stockholm.

Ytterligare information:
Henrik Gustafsson, doktorand vid filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn arbete 08-674 76 25, hem 08-640 18 84, mobil 070- 671 18 71, e-post henrik.gustafsson@mail.film.su.se

För bild, kontakta universitetets presstjänst tfn 08-16 4090, e-post press@su.se.

Filmiska landskap

 lästid ~ 2 min