Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2007

Svensk-finsk forskning om skogen går i mål

Den 22 maj presenteras de senaste resultaten inom programmet Wood Material Science and Engineering i samband med programmets slutkonferens. Programmet är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan flera finansiärer i Sverige och Finland, och har pågått under perioden 2003−2007. Forskningsrådet Formas och VINNOVA arrangerar slutkonferensen.

– Programmet har ökat kunskapsbasen och stärkt det internationella och tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingssamarbetet inom sektorn. Förhoppningsvis kommer det att främja utvecklingen av skogsbruk och
skogsråvarubaserad industri, och bidra till fortsatt samarbete mellan våra båda länder, säger Sture Blomgren som är tillförordnad generaldirektör på Formas.

På slutkonferensen presenteras de senaste resultaten från 16 svenskfinska forskargruppers arbete, och samtidigt släpps slutrapporten. Projekten spänner från skogsbruksmetoder till utveckling av nya produkter från vedråvara. Bland talarna märks vice generaldirektör Lena Gustafsson, VINNOVA, Jan Lagerström, Skogsindustrierna, Olav Gislerud, Norges forskningsråd, samt Kristina Poppius-Levlin som är programkoordinator för Wood Material Science and Engineering.

Programmet etablerades 2003 med en rad finländska och svenska FoU-organisationer samt medverkan av svenska och finska företag. Budgeten är cirka 20 miljoner euro. Programmet är indelat i två delar, en med grundläggande forskning och en med behovsmotiverad forskning och utveckling.

Konferensen hålls i Stockholm på Wenner-Gren Center, Sveavägen 166. För mer information se kalendariet på www.formas.se eller www.VINNOVA.se.

Kontaktinformation
Emilie von Essen, eve@formas.se; 0733 50 31 61
Jan Svensson, jan.svensson@formas.se; 0704 95 05 10
Eva Esping, eva.esping@VINNOVA.se; 08-473 31 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera