Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2007

Svårt få tillbaka funktionen i skadat knä

Många blir inte bra igen efter en skada på knäledens främre korsband. Mindre än hälften får tillbaka muskelstyrka och hoppförmåga oavsett om knäet opereras eller inte. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Bristning av knäets främre korsband är särskilt vanlig bland fotbollsspelare. Varje år opereras 3000 svenskar för denna form av knäskada.
– När korsbandet brister så är det svårt att reparera, men genom målmedveten muskelträning är det möjligt att få tillbaka god funktion i knäet, säger sjukgymnasten Camille Neeter.

I studierna ingick totalt 135 patienter med skadat eller opererat främre korsband. Patienterna följdes under två år efter det att skadan inträffat eller efter det att de opererats. Muskelstyrka och hoppförmåga mättes i sex nyutvecklade tester.
– Vi jämförde resultaten från deras skadade knä med deras friska. Vårt krav var att patienterna skulle ha fått tillbaka 90 % av funktionen men det vara mindre än hälften som klarade detta krav efter två år, säger Camille Neeter.

Camille Neeter drar slutsatsen att patienter bör få bättre information om att de måste genomföra en mer omfattande och långvarig rehabilitering efter denna typ av knäskada.
– Den troligaste orsaken är att patienterna inte fortsätter tillräckligt länge att träna intensivt. Många återgår till krävande arbete, motion eller idrott redan ett halvår efter sin skada eller sin operation och det är för tidigt, säger han.

I sin avhandling har Camille Neeter också vidareutvecklat och förfinat muskeltester som mer i detalj mäter olika aspekter av knäets funktion.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi
Avhandlingens titel: Knee function after Anterior Cruciate Ligament injury – with special reference to muscle power, hop performance and kinematics during high-intensity running

Avhandlingen försvaras onsdagen den 16 maj, klockan 09.00, Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Camille Neeter, leg. sjukgymnast, telefon: 070-690 07 30, e-post: camille.neeter@orthop.gu.se

Handledare:
Docent Roland Thomeé, telefon: 070-598 70 23, e-post: roland.thomee@orthop.gu.se
Adjungerad professor Jón Karlsson, telefon: 070-579 87 55, e-post: jon.karlsson@orthop.gu.se
Medicine doktor Jesper Augustsson, telefon: 070-558 97 52, e-post: jesper.augustsson@orthop.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera