Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2007

Ny bok från Forskningsrådet Formas Keynes barnbarn

J M Keynes, 1900-talets kanske mest kände ekonom, tog fasta på att vi i västerlandet blir allt effektivare i produktionen och spådde på 1930-talet att hans barnbarn skulle kunna tillgodose sina behov med bara några timmars arbete om dagen. Vi, som kunde vara hans barnbarn, har också gått från knapphet till en ymnighetsekonomi där konsumtionen tredubblats på femtio år. Men vi jobbar minst åtta timmar om dagen och överflödet tycks inte göra oss lyckligare. Nu slår konsumerandet i det ekologiska taket med plundring av naturresurser och stora utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Läs mer i boken som ges ut av Forskningsrådet Formas.

– Vi kan fortsätta att leva bra med god välfärd samtidigt som vi minskar miljöbelastningen, menar bokens författare docent Christer Sanne. Om vi tar till oss det Keynes sa och växlar in effektiviteten i mer fritid så skulle vi utnyttja naturresurserna mindre och fler människor skulle få arbete. Detta innebär visserligen en stor omställning i samhället med många påfrestningar och olika problem att lösa, men det är kanske våra barnbarns och jordens enda hopp.

– Det är lätt att bli uppgiven och handlingsförlamad inför alla rapporter om jordens försämrade tillstånd. Men den tekniska utvecklingen kan ge både en bättre miljö och mer fri tid om vi utnyttjar den rätt.

I boken visar Christer Sanne hur vi i Sverige kan producera det vi behöver, och dessutom effektivare, med en allt mindre arbetsinsats. Det verkliga hotet mot vår framtid är inte arbetslöshet utan förstörd miljö och uttömda naturresurser.

– Men för att alla på jorden ska kunna leva materiellt väl måste de redan rika hålla igen på sin tillväxt. Vi i Sverige och andra rika länder måste ta till oss Keynes budskap om att vi inte längre behöver spänna alla krafter för att producera mer. Särskilt som det inte tycks leda till att vi mår bättre. Vi har dubbla skäl att skapa ett välfärdssamhälle med större hänsyn till naturen och rättvisa, lokalt och globalt, menar författaren.

Keynes barnbarn skildrar samhällsutvecklingen och vad den betytt för levnadsförhållanden och miljö. Den gör en djupdykning i frågan om våra behov och drivkrafterna bakom konsumtion, både hos konsumenterna och i samhällssystemet. Den beskriver “rekyleffekten” som innebär att miljöpolitiken tenderar att jaga sin egen svans: ju effektivare något blir, desto mer konsumerar vi av det.
Boken vänder sig till alla som är intresserade av samhällsdebatten och vill veta mer om samhällets utveckling och framtiden.

Christer Sanne är samhällsforskare, civilingenjör, fil dr och senast docent på KTH. Christer Sanne har bland annat gett ut böckerna “Hur mycket arbete behövs?”, “Ett Göteborg mindre” samt “Arbetets tid”.

Boken “Keynes barnbarn – en bättre framtid med arbete och välfärd” kostar 249 kr inkl moms och beställs på www.formas.se eller i bokhandeln. För recensionsex. Maria Guminski, maria.guminski@formas.se 08-775 40 08.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kjell Lindqvist, Forskningsrådet Formas, kjell.lindqvist@formas.se, tel 08-775 40 04
Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se, tel 08-775 40 38, 0733 50 31 61

Christer Sanne, christer.sanne@glocalnet.net, tel 08 30 47 38 mobil 0739-22 17 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera