Tema

Bortom kulturella krockar – Iranskfödda svenska kvinnor om sexualitet

Hur ser iranskfödda svenska kvinnor på sexualitet? Hur påverkar, förhindrar, eller underlättar deras sociala, religiösa, politiska och kulturella bakgrund deras möjligheter och begränsningar i Sverige? De frågorna diskuterar etnologen Fataneh Farahani i sin avhandling som läggs fram vid Stockholms universitet den 16 maj.

Fataneh Farahanis avhandling handlar om det underutforskade området iranska kvinnors sexualitet och är baserad på djupintervjuer med första generationens invandrarkvinnor från Iran. I fokus står dels hur islamiska kulturella värderingar har påverkat kvinnornas syn på sin sexualitet, dels hur deras syn på sexualitet har påverkats av mötet med rådande värderingar och normer i Sverige.

I intervjuerna berättar kvinnorna om olika faktorer som de anser vara viktiga i relation till deras kroppar och sexualitet. De ger sin syn på bland annat oskuldens betydelse, användningen av slöja, brist på sexualundervisning, äktenskap och skilsmässa. De berättar också om vilka olika taktiker de behövt använda för att flytta gränser och ifrågasätta förtryck och om sina erfarenheter av att ständigt behöva förhandla och kastas mellan olika sexistiska och rasistiska fördomar och hinder.

Kvinnorna upplever inte att de slits mellan de två kulturerna, den iranska och den svenska, utan att de utsätts för sexistiska och rasistiska fördomar, från både iranier och svenskar. Fataneh Farahani menar att kvinnorna lever som en hybrid av iranskhet, svenskhet och andra sociala relationer.
– Komplexiteten gör att de ibland tvingas existera i ett vakuum men de skapar också på sitt eget sätt ett utrymme som är en hybrid av olika kulturella och sociala värderingar.

Det finns också en komplexitet i kvinnornas sätt att förhandla om sin sexualitet.
– Den förenklade synen på kvinnorna som enbart offer eller enbart aktörer måste därmed problematiseras, säger Fataneh Farahani.

I avhandlingen tar Fataneh Farahani också upp frågan om hur kvinnor agerar i situationer av dominans och kontroll i vardagen samtidigt som de uppfinner olika sätt att förhandla och utöka sina handlingsutrymmen.

– Det är min förhoppning att avhandlingen ska bidra till en djupare förståelse om kvinnor som kommer från Mellanöstern och är bosatta i nutida multikulturella västerländska samhällen och att den ska fördjupa kunskapen om sambandet mellan genus, religion och kultur, säger Fataneh Farahani.


Avhandlingens titel: Diasporic Narratives: A Discursive Analysis on Iranian Immigrant Women’s Sexuality in Sweden

Ytterligare information
Fataneh Farahani, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet, tfn 08-674 7926, e-post Fataneh.Farahani@etnologi.su.se

För bild, kontakta universitetets presstjänst tfn 08-16 4090, e-post press@su.se

Bortom kulturella krockar – Iranskfödda svenska kvinnor om sexualitet

 lästid ~ 2 min