Tema

Vad menar EU med begreppet rättsstat?

Respekt för rättsstatsprincipen är ett grundläggande krav för nya EU-medlemmar och för de stater EU samarbetar med. Men EU har aldrig förklarat vad man menar med begreppet rättsstat. I sin avhandling i juridik har Erik Wennerström vid Uppsala universitet analyserat de rättsstatskomponenter EU använder, och med hjälp av dem skapat ett empiriskt belagt begrepp. Wennerström disputerade den 12 maj.

Förutom blivande medlemmar kräver EU också respekt för rättsstatsprincipen av sina befintliga medlemsstater, som annars kan utsättas för kännbara sanktioner inom EU-systemet.

– Att hota med sanktioner för bristande respekt för en princip som man inte kan förklara innehållet i är på sitt sätt lika illa som att kräva åtlydnad för lagar som är hemliga eller på annat sätt otillgängliga. Det strider mot de flesta klassiska uppfattningar om hur en rättsstat ska fungera, säger Erik Wennerström, som har studerat hur EU handskas med begreppet rättsstat i sin externa och interna verksamhet.

Eftersom begreppet aldrig definierats analyserar han istället EU:s beteende. Hur EU använder sig av principen som rättsregel analyseras i avhandlingen i tre olika sammanhang: internt, framför allt i de sammanhang där EG-domstolen har ett avgörande inflytande, i utvidgningssammanhang där kandidatländer måste tillfredsställa EU:s krav på rättsstatlighet för att beviljas medlemskap, samt i EU:s yttre förbindelser som handel och bistånd, där ett tredje lands respekt för rättsstatsprincipen är ett villkor för olika positiva och negativa sanktioner.

Erik Wennerström beskriver hur rättsstatsbegreppet utvecklats från vagt definierad princip för politisk förändring till statsrättslig rättsregel på det nationella, regionala och internationella planet.

– Trots att rättsföljder knutits till regeln är den sällan tydligare definierad idag än den var när den först började användas. Ibland strider det här mot själva andan i rättsstatsprincipen; vad är förutsebarheten hos tillämpningen av en rättsregel som inte definierats ordentligt? påpekar han.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Erik Wennerström, 08-405 47 61, 070-542 43 57, e-post: e.wennerstrom@telia.com

Vad menar EU med begreppet rättsstat?

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here