14 maj 2007

Testa unga avelstjurar

Utveckla ettårsbesiktningen av ungtjurar för att upptäcka djur med sen könsmognad och dålig spermakvalitet, uppmanar forskare vid SLU.

Vid köp och försäljning, samt årligen inför varje betäckningssäsong, bör man besiktiga avelstjurar av köttraser, skriver Ylva Persson vid SLU i Uppsala. Detta
för att undersöka djurens potentiella fruktsamhet. En spermaprovtagning bör ingå i denna undersökning.
I dag säljs de fl esta av de omkring tusen köttrastjurar, som förmedlas till avel i Sverige varje år, utan en föregående
veterinärbesiktning. Endast ett åttiotal ettåriga, blivande avelstjurar genomgår en så kallad individprövning före försäljning. Tjurarna prövas med avseende på tillväxtegenskaper, mentalitet och exteriör samt genomgår en allmän hälsoundersökning och en undersökning av djurens könsorgan. Om man utvecklade och förbättrade denna ettårsbesiktning, främst genom att samla in och bedöma tjurarnas sperma, skulle djur med sen könsmognad och dålig spermakvalitet kunna upptäckas. Därmed kunde man utesluta dem ur aveln.

Kontaktinformation
Ylva.Persson@kv.slu.se, 018-67 22 51

Läs fler notiser och hitta pressbilder på:
http://www2.slu.se/forskning/2007/Notiser/notiser07-03.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera