14 maj 2007

Svensk ledarskapsutbildning i världsklass

Financial Times rangordnar årligen världens business schools, universitet och andra institutioner som erbjuder olika former av management- och ledarutvecklingsprogram. 2007 rankas Handelshögskolans vidareutbildningsverksamhet; IFL vid Handelshögskolan i Stockholm – i konkurrens med 100-tals aktörer – bland de 20 bästa i världen och 5 bästa i Europa på skräddarsydda utbildningsprogram för företag och organisationer.

– Framgångsrika engagerade kundföretag, professionella beställare, täta relationer och stor förståelse för våra kunders utmaningar och dilemman ger resultat inte bara ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv, utan även på Financial Times ranking. Att en aktör med svensk bas placerar sig så högt på en ledande internationell rankinglista är inte bara en framgång för våra kunder, deltagare och medarbetare, utan i allra högsta grad även för svenskt näringsliv och förvaltning samt för svensk utbildning och forskning i stort, säger Peter Hägglund, Ekonomie Doktor och VD för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

I rankingen av kvalificerade management- och ledarutvecklingsprogram (executive education) som presenteras i dag i Financial Times placerar sig IFL vid Handelshögskolan på 17:e plats i världen inom skräddarsydda program och delar därmed plats med franska Insead och amerikanska Wharton. Handelshögskolan i Stockholm har i och med detta passerat både London Business School och Stanford University. IFL vid Handelshögskolans samarbetspartner Duke University placerar sig för tredje året i rad på en förstaplats.

– Vi har rankats högst av de nordiska aktörerna sedan vi gick med i rankingen år 2000. Redan för ett par år sedan ökade vi pressen på oss själva genom att bestämma oss för att utmana de ledande i Europa. I år delar vi plats med franska Insead och passerar London Business School och ingen kan väl säga annat att de länge varit internationella prestigeskolor, tillägger Hägglund.

Handelshögskolan i Stockholm deltar genom IFL vid Handelshögskolan i Stockholm (IFL vid HHS) och sin verksamhet i Ryssland (SSE Russia) för åttonde året i rad i denna utvärdering och placerar sig på en 31:a plats i världen på den kombinerade rankingen av skräddarsydda och öppna program.

– Men det kanske roligaste av allt är att vi är bäst i Europa och fyra i världen inom området “future use”, som betyder att våra kunder vill arbeta med oss även i framtiden, vilket jag tolkar som att vi är det bästa alternativet i Europa för företag och organisationer som vill ha verklig effekt av sina insatser, avslutar Peter Hägglund.

Handelshögskolan i Stockholm deltar årligen i Financial Times ranking med programmen inom executive education (IFL vid HHS), Executive MBA och Master of Science.

Om Financial Times ranking
Financial Times genomför årligen en ranking av världens business schools, universitet och andra institutioner som erbjuder olika former av management- och ledarutvecklingsprogram.

Dessa utvärderas utifrån ett tiotal kriterier och genom omfattande intervjuer bland deltagare, inköpare av utbildningar samt utifrån kvantitativ information tillhandahållen av respektive aktör. Här fokuseras upplevelser i nyttotermer såsom måluppfyllelse, användbarhet, innovationshöjd, pedagogik och ny kunskap men även andra dimensioner som inslag av internationell fakultet och internationella deltagare, könsfördelningen bland deltagarna samt undervisningsmaterialets kvalitet.

Rankingen presenteras i form av tre olika rankinglistor; En avseende s k öppna program, en för skräddarsydda program och en för kombinationen av de båda. De öppna programmen riktar sig till enskilda individer i företag och organisationer. De skräddarsydda programmen avser program som anpassas till ett enskilt företag eller organisation och deras specifika utvecklingsbehov.

Financial Times utvärderar 100-tals aktörer med hjälp av data från deltagare och kunder inom executive education. Av dessa presenteras de 50 bästa aktörerna på rankinglistan.

www.financialtimes.com/businesseducation


Om IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är ett av Europas främsta institut för avancerad ledar- och affärsutveckling. Institutet bildades 2005 då verksamheterna i Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och IFL – Institutet för Företagsledning fördes samman. Företaget tillhör Nordeuropas största producenter av ledarutbildning och erbjuder, i tillägg till sina skräddarsydda program, mer än 30 öppna utvecklingsprogram inom olika delområden av företagsledning. IFL vid Handelshögskolan finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Ryssland och genom systerbolag även i Lettland.
IFL vid Handelshögskolan ägs av Stiftelsen IFL och Handelshögskolan i Stockholm.

www.ifl.se samt www.hhs.se

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:

Peter B. Hägglund, Ekonomie Doktor, VD IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 070-860 28 88 / 08-586 175 01, e-mail: peter.hagglund@ifl.se

Peter Rovér, Marknads- & Informationschef IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 070-249 42 24 / 08-586 175 33, e-mail: peter.rover@ifl.se

Anne von Bergen, senior rådgivare, projektledare ranking, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 070-230 16 10 e-mail: anne.von.bergen@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera