Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2007

Linden i Jonsboda – trädet som gav namnet Linneaus

Linden i Jonsboda – trädet som gav namnet LinneausCarl von Linné fick inte sitt efternamn från den späda skogsörten linnea (Linnea borealis) som man ofta tror. Det har i stället sitt ursprung i det äldre svenska namnet på lind som är linn. En speciell lind i Jonsboda i Småland är upphov till namnet.

Carl von Linnés far Nils Ingemarsson föddes 1674. Föräldrarna bodde i Jonsboda i Vittaryds socken i Småland. Som präststudent i Växjö tog Nils sig namnet Nicolaus Linneaus efter en lind (linn) som växte i en “stenrösja” på gränsen mellan faderns gård och granngården Lindhult. Två bröder som också bodde i Jonsboda tog från samma träd sig namnet Lindelius och några släktingar till dem namnet Tiliander. Alla släkterna är utdöda på svärdsidan.

Linnés bror Samuel skriver i ett brev 1778 att linden är “den största jag sedt, ja, knappt har jag sedt större trä än thetta som fåt namn av fri-trä. Hwar qwist som faller av then, kastas på roten, såsom farlig att röa, hwar igenom linnen blir gödslad och mycket frodig”.

Av den stora Jonsbodalindens stammar hade en fallit före 1778 och trädet var helt nedfallet 1823. Från dess rot utvecklades en mängd skott av vilka flera utvecklats till nya stammar. År 2005 togs material av linden och förökades på SLU i Alnarp av forskningsledaren Rune Bengtsson.

Ett exemplar av linden från Jonsboda kommer att överlämnas som gåva till Deras majestäter kejsare Akihito och kejsarinna Michiko av Japan vid Linnéfirandet i Universitetsaulan i Uppsala den 23 maj 2007.

Ytterligare ett exemplar av linden ska överlämnas till HKH Kronprinsessan Victoria när hon den 3 juni gästar den årliga Alnarpsdagen vid SLU i Alnarp. Hon ska då inviga den skånska Linnéveckan 2-10 juni, ett evenemang som görs i samarbete med Region Skåne, Länsstyrelsen, Lunds universitet och SLU.

För vidare information, kontakta: Roland von Bothmer, dekanus vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU i Alnarp 040-415 001 070-67 64 418 Roland.von.Bothmer@vv.slu.se eller Rune Bengtsson, försöksledare vid SLU i Alnarp 040-415 150, 070- 898 53 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera