Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2007

Kornsorter samarbetar mot bladlöss

En kemisk kamp pågår mellan växterna. När olika sorter samodlas börjar växterna försvara sig mot varandra. En bieffekt av denna kemiska kamp mellan växterna är att även skadegörare får svårare att angripa växten.

En kemisk kamp pågår mellan växterna. När olika sorter samodlas börjar växterna försvara sig mot varandra. En bieffekt av denna kemiska kamp mellan växterna är att även skadegörare får svårare att angripa växten. Det innebär att effekten fortplantar sig genom hela ledet växt/växtätare/
naturlig fiende, vilket kallas allelobios. Växternas beredskap för bladlusangrepp blir därför förhöjd när olika sorters växter
odlas på samma fält. Olika kornsorter i samodlingar gav bra resultat i ett projekt vid institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala. Sorterna Prestige, Sebastian och Scandium blev mer
resistenta mot angrepp när de samodlades med sorterna Barke, Isabella, Christina och Frieda. De senare var bra på att sätta igång resistensen. Det visade sig att det fi nns genetiska skillnader mellan sorter som kan inducera andra växter och sorter som induceras. Dessa allelobiotiska egenskaper fi nns i moderna kornsorter, men i ännu större
utsträckning i primitiva sorter. Detta kan komma till nytta i framtida växtförädling.

Kontaktinformation
Velemir.Ninkovic@entom.slu.se

Läs fler notiser och hitta pressbilder på:
http://www2.slu.se/forskning/2007/Notiser/notiser07-03.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera