Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2007

Nordiska sjuksköterskor konfererar om etik och handledning i vården

All forskning pekar på hur viktigt det är att sjuksköterskor får tillfälle till handledning och utrymme att etiskt reflektera över den vård man ger och vill ge. I syfte att sprida kunskap till yrkesverksamma i vården arrangerar Högskolan Väst med start måndagen den 14 maj en nordisk konferens kring detta tema.

Vid konferensen möts 300 nordiska deltagare – forskare, yrkesverksamma sjuksköterskor, sjukvårdsledningar och studenter – för att diskutera de senaste rönen kring etisk reflektion i omvårdnadshandledning. Bland huvudtalarna återfinns flera av Nordens främsta forskare i ämnet, bland andra professor Elisabeth Severinsson (bördig från Trollhättan, men numera verksam vid Stavanger universitet i Norge) och professor Katie Eriksson, från Åbo Akademi i Vasa, Finland. Nämnas kan också docent Bengt Brülde från Högskolan Väst, som kommer att prata om sin uppmärksammade forskning om lycka och lidande.
– Den här konferensen syftar i första hand till att nå ut med kunskap till dem som är yrkesverksamma i vården idag, men vi hoppas också att den ska leda till nya kontakter och nätverk som kan ge framtida forskningssamarbete, säger pol. doktor Ingela Berggren, som tillsammans med fil. dr Ingrid Bégat står bakom konferensen.

Media hälsas välkomna att närvara.

Tid: Från måndagen den 14 maj kl. 12.30 till onsdagen den 16 maj kl. 12.30.
Plats: Hebeteatern, Folkets Hus i Trollhättan, Kungsgatan 25

Kontaktinformation
För mer information kontakta: pol. dr Ingela Berggren, tel: 0520 – 22 39 07, mobil 0704 – 48 73 34, e-post ingela.berggren@hv.se eller prefekt Madeleine Bergh, tel: 0520 – 22 39 55, mobil 0733 – 97 50 30, e-post Madeleine.Bergh@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera