Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2007

Barn som behandlats för vattenskalle skelar ofta

Skelning är nästan tjugo gånger så vanligt hos barn som behandlats för vattenskalle som hos friska barn. Barn med vattenskalle har också ofta onormala ögonrörelser och svårighet att fixera blicken en längre tid. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Vattenskalle kallas också hydrocefalus och innebär att för mycket vätska samlas i hjärnans hålrum. Nästan ett av tusen barn drabbas före ett års ålder i Sverige. Barn kan få hydrocefalus i samband med ryggmärgsbråck, olika missbildningar eller blödningar i hjärnan. Hydrocefalus kan behandlas genom att vätskan i hjärnan dräneras till buken genom en smal plastslang.

– Människans syn är ett komplicerat system av olika hjärnfunktioner. En hjärnskada kan påverka ögonens rörelseförmåga och samarbete vilket kan orsaka skelning och göra det svårt att hålla blicken stadig, säger doktoranden Eva Aring.

I studien undersöktes 75 barn som opererats för hydrocefalus och som jämfördes med en grupp friska barn. Flera ögonproblem visade sig vara betydligt vanligare bland barnen med hydrocefalus.
– Som grupp hade de nedsatt förmåga att hålla blicken stadigt fixerad på en punkt, 69 % skelade, 60 % hade onormala ögonrörelser, och 44 % hade ögondarr eller nystagmus som det också kallas, säger Eva Aring.

Barn med hydrocefalus och ytterligare handikapp så som CP, epilepsi eller inlärningssvårigheter hade sämre förmåga att fixera blicken och skelade oftare än de som inte hade flera handikapp. Barn med ryggmärgsbråck hade inte lika ofta associerade handikapp och de skiljde sig inte heller från de friska barnen vad gäller förmågan att fixera blicken. Skelning var däremot lika vanligt som hos övriga barn med hydrocefalus.

Avhandlingen är en del i en multidisciplinär studie där barnneurolog, neuropsykolog, neuroradiolog, ögonläkare och ortoptist deltar.
– Hydrocefalus påverkar barnet på många olika sätt och samarbete mellan olika discipliner är viktigt för att ge en komplett bild av barnets styrkor och svagheter, säger Eva Aring.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för oftamologi
Avhandlingens titel: Orthoptic Findings and Visual Fixation: in children in general and in children with surgically treated hydrocephalus

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Eva Aring, ortoptist, telefon: 031-343 47 21, 070-308 61 15, e-post: eva.aring@vgregion.se

Handledare:
Professor Ann Hellström, telefon: 031-343 58 43, e-post: ann.hellstrom@medfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera