Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2007

Oljeproducerande länder tjänar på global klimatpolitik

En rapport från Chalmers visar att oljeproducerande länder på lång sikt kan komma att tjäna på global koldioxidskatt eller global handel med utsläppsrätter, tvärtemot vad som ofta hävdas. Dessa åtgärder leder till att kostnaden för alternativen till den en dag sinande oljan, till exempel diesel och bensin baserat på kol, stiger ännu mer än kostnaden för diesel och bensin från råolja. Därmed kan oljeproducenterna ta ut en högre vinst.

I FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet står att de energiexporterande länderna ska kunna kompenseras för intäktsminskningar till följd av regleringar av växthusgasutsläppen. Främst är det OPEC-länderna som har drivit på för att få till denna formulering. Det finns dock en motvilja från de flesta övriga länder att gå med på en betydande kompensation.

Daniel Johansson är en av författarna till rapporten, som ingår i hans kommande doktorsavhandling vid Fysisk resursteori på Chalmers.

– Det potentiella stödet för minskade oljeexportintäkter behandlas tillsammans med frågan om kompensation till utvecklingsländer som drabbas av klimatförändringarna. Eftersom flera OPEC nationer har stort inflytande i G-77 gruppen har också förhandlingarna om den betydligt viktigare kompensationen till klimatdrabbade länder stannat av, säger Daniel Johansson.

Till viss del har OPEC-länderna underbyggt sin argumentation med resultat från energiekonomiska modeller. Enligt Daniel Johansson har de flesta av de använda modellerna flera begränsningar. I studien fokuseras därför analysen på några viktiga aspekter som delvis saknas i många tidigare modeller:

– Att den konventionella oljan är en begränsad resurs, och även om vi ska nå låga utsläppsmål är det mycket troligt att all konventionell olja kan användas detta århundrade.
– Att närliggande alternativ till konventionell olja när den en dag börjar sina eller bli mycket dyr, till exempel bränslen från tjärsand och diesel/bensin baserat på kol eller naturgas, ger högre koldioxidutsläpp än bränslen från konventionell olja. När det gäller flytande biobränslen så är de betydligt dyrare och resursbasen begränsad.
– Att OPEC är en stor aktör på oljemarknaden och att de därmed kan påverka oljepriset för att maximera sina vinster.

I rapporten analyseras genom en spelteoriskt baserad energiekonomisk modell huruvida OPEC förlorar eller tjänar på global klimatpolitik, där alla världens utsläppskällor beskattas eller är inkluderade i ett handelssystem.

Analysen visar att OPEC- länderna mycket väl skulle kunna tjäna snarare än förlora pengar på prissättning av utsläpp. Detta är en följd av att i princip all konventionell olja används oavsett långsiktiga utsläppskrav, samt att den möjliga prisökningen på olja till följd av att alternativen blir dyrare är viktigare för OPEC:s vinst än minskningen av efterfrågan på olja.

Rapporten “OPEC’s strategies and oil rent in a climate conscious world” ingår i Daniel Johanssons doktorsavhandling som försvaras den 23 maj. Handledare är professor Christian Azar.

Tid för disputationen: 23 maj kl 13:15
Plats: KB-salen, Kemigården 4, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

För mer information, kontakta:
Daniel Johansson, Fysisk resursteori, Chalmers
Tel: 031-772 31 25
danjoh@fy.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera