Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2007

Tikens foder skyddar valpen mot allergi

Bullterrier är en av de hundraser som ofta drabbas av atopisk dermatit, en allergisk reaktion med klåda som främsta symptom. Ane Nødtvedt vid SLU har visat att valpar efter en tik som föds upp på hemlagat foder under diperioden inte drabbas i lika hög grad som andra valpar. Åkomman är vanlig även hos människa, även känt som atopiskt eksem, och har ökat i den alltmer “hygieniska” västvärlden.

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som förekommer hos både hund och människa. Det vanligaste symptomet hos båda arter är klåda. Svenska hundar med sjukdomen reagerar oftast mot husdammkvalster, men även pollenallergi är vanlig. Under de sista tio åren har andelen atopiska barn ökat dramatiskt i många i-länder. Vi har hittills känt till mindre om förekomsten hos hund.

Veterinär Ane Nødtvedts doktorsavhandling vid SLU baseras på data från nästan 400 000 hundar i försäkringsbolaget Agrias databas, och på material från tolv veterinärkliniker i olika delar av Sverige.

Det visade sig att andelen hundar som fick atopisk dermatit varierade kraftigt mellan olika hundraser. Bullterrier hade högst andel drabbade i förhållande till antalet försäkrade hundar, följd av welsh terrier, boxer och west highland white terrier. Dessa skillnader i atopiförekomst mellan olika hundraser visar på arvets betydelse för utvecklingen av atopi hos hund likaväl som hos människa.

Sjukdomen uppträdde oftast hos unga individer; tikar och hanhundar drabbades i lika stor utsträckning. En detaljerad geografisk analys visade att hundar i storstäder eller tätbebyggda områden löpte större risk att få sjukdomen, något man också har sett hos människa.

Atopiska hundar av raserna bullterrier, boxer och west highland white terrier jämfördes med friska individer från samma raser för att undersöka om det finns faktorer som skiljer dem åt. Syftet var att finna sätt att förebygga sjukdomen.

Det visade sig att valpar efter en tik som till viss del utfodrats med hemlagat/icke-kommersiellt foder under diperioden fick atopisk dermatit i mindre utsträckning än andra. Detta kan ses som ett stöd för den “hygienteori” som tidigare framförts kring värdet för barn av att tidigt etablera en “hälsosam bakterieflora”.

Mer forskning behövs innan vi kan ge specifika råd om dieten till tikar för att förebygga allergi hos hund. Denna studie ger dock en indikation om att förutom en genetisk disposition kan kosten ha betydelse för utvecklingen av atopisk dermatit.

____________

Veterinär Ane Nødtvedt, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling med titeln “Epidemiology of Canine Atopic Dermatitis”. Disputationen avser veterinärmedicine doktorsexamen.

Ane Nødtvedt är uppvuxen på Stabekk utanför Oslo och bor nu i Sollentuna.

Plats: Ettans föreläsningssal, SLU, Ultuna, Uppsala
Tid: Fredag den 11 maj 2007, kl. 09.15.
Opponent: Dr Dominic Mellor, Glasgow University, UK
______________

Mer information:
Ane Nødtvedt, 073-069 28 30, mailto:Ane.Nodtvedt@kv.slu.se
Abstract och avhandlingen i sin helhet: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001440/

Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU: http://www.kv.slu.se/
_______________

Pressbilder:
(får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges)

Ane Nødtvedt och en hund av rasen bullterrier, som ofta drabbas av atopisk dermatit. Foto: Ingrid B. Ljungvall
http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/AneNodtvedt/AneNodtvedt.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera