Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2007

Med rätt stöd går unga kvinnor i riskzonen inte upp i vikt

Om någon av föräldrarna är kraftigt överviktig ökar risken att också barnen blir överviktiga, men de måste inte ärva sina föräldrars fetma. Med rätt förebyggande åtgärder kan viktuppgång förebyggas hos unga kvinnor. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Förekomsten av fetma och övervikt har ökat dramatiskt världen över. De senaste 25 åren har andelen feta eller överviktiga svenskar ökat med 50 % och ökningen har främst skett bland unga mellan 16 och 25 år.
– I de yngre åldersgrupperna kan man befara att livslängden kommer att minska som en följd av överviktsrelaterad sjuklighet och dödlighet. För att stoppa fetmaepidemin både hos yngre och äldre måste vi skapa ett preventionsarbete på samhällsnivå, säger dietisten Gabriele Eiben.

I studien ingick 40 unga kvinnor mellan 18 och 28 år som alla hade minst en förälder med grav övervikt. De unga kvinnorna lottades till två lika stora grupper. Den ena gruppen fortsatte leva sitt liv som vanligt medan den andra gruppen fick gå igenom ett särskilt individuellt anpassat viktprogram som gick ut på att ändra kvinnornas beteende när det gäller kost och fysisk aktivitet.

Efter ett år hade kvinnorna i interventionsgruppen gått ner i genomsnitt 3,2 kilo medan kvinnorna i kontrollgruppen hade gått upp i genomsnitt 2,6 kilo.
– Vi visar inte bara att det går att förebygga viktuppgång. Ett annat intressant resultat är att enskilda deltagare i den grupp som levde som vanligt kunde lägga på sig uppemot 10 kilo på ett år, och det visar tydligt att barn till en gravt överviktig förälder är en högriskgrupp där vi måste sätta in mer förebyggande arbete, säger Gabriele Eiben.

Även bland äldre är övervikt ett problem. Avhandlingen visar att 65 % av svenska 70-åringar är överviktiga och 22 % har utvecklat fetma. Övervikten berodde inte på att de gamla inte motionerade tillräckligt mycket, men fysik aktivitet kunde ändå bromsa både viktuppgång och ökat midjeomfång.
– Detta skulle man kunna ta fasta på genom att införa ett preventivt arbete som riktar sig särskilt till äldre, ett “After work” program som informerar och inspirerar äldre att röra sig mer, säger Gabriele Eiben.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/Allmänmedicin.
Avhandlingens titel: Overweight and obesity in the young and old – Prevalence, prevention and eating behavoir

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Gabriele Eiben, leg. Dietist, telefon: 031-786 6846, e-post: gabriele.eiben@medfak.gu.se

Handledare:
Professor Lauren Lissner, telefon: 031-786 6847, e-post: lauren.lissner@medfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera