Tema

Genetiska skillnader försvårar blodproppsbehandling

Waran är ett effektivt men oförutsägbart läkemedel mot blodpropp. Orsaken till att patienter svarar så olika på behandlingen är bland annat genetisk. En femtedel av den svenska befolkningen tål bara mycket små doser, visar forskning vid Linköpings universitet.

Nära 100 000 patienter i Sverige får Waran, främst i samband med förmaksflimmer, insättning av konstgjorda hjärtklaffar och blodpropp i vensystemet. Särskilt under de fyra första veckorna av behandlingen kan stora besvär uppstå. Vissa patienter får för höga doser vilket leder till blödningar, andra får för låga doser med risk för proppbildning. Det kan krävas många besök på antikoagulationsmottagningen innan man finner den rätta dosen.

– Genom att ta ett blodprov och fastställa vilken genetisk variant patienten har, kan man ge rätt dos från början, säger Abdimajid Osman, doktorand i klinisk kemi som nu lägger fram sin doktorsavhandling – nr 1000 sedan Hälsouniversitetets start.

Waran är ett handelsnamn för substansen warfarin, som förtunnar blodet genom att hämma återvinningen av vitamin K och på så vis fördröja koagulationen. Den gen som styr detta kallas VKORC1 och förekommer i fyra varianter. Osman och hans medarbetare har studerat förekomsten av de olika varianterna hos en grupp patienter som stått på Waran under en längre tid och jämfört med deras journaler.

Bland dessa identifierades en grupp som markant skilde sig genom att ha fått betydligt lägre doser – ned till en tiondel – av läkemedlet än de övriga. De hade också haft svårigheter att uppnå stabila värden och gjort fler besök på antikoagulationsmottagningen. Det visade sig att den gruppen hade en genvariant som förekommer hos cirka 20 procent av den svenska befolkningen.

– Vi har därför konstaterat att en del av de problem som är förenade med waranbehandling kan förklaras av denna genvariant, säger Abdimajid Osman.


Avhandlingen Studies of warfarin treatment with emphasis on inter-individual variations and drug monitoring läggs fram vid disputation fredag 1 juni.

Kontaktinformation
Abdimajid Osman 013-223260, 0739-434382, Majid.Osman@lio.se

Genetiska skillnader försvårar blodproppsbehandling

 lästid ~ 1 min