Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2007

Donerade dagböcker blir underlag för forskning

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har fått ta emot en något ovanlig donation i form av Bo Rydins dagböcker från mitten av 60-talet fram till år 2002.

Bo Rydin var under en lång tid medlem av HHS Direktion bland annat som dess vice ordförande. Han tog civilekonomexamen vid HHS 1956 och blev ekonomie hedersdoktor vid samma lärosäte 1992. Han är även teknologie hedersdoktor och medlem av IVA sedan 1978.

− Dagboksanteckningarna blir ett ovärderligt underlag för Handelshögskolans forskning, säger Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

− Jag tycker att detta är en bättre användning än som underlag för memoarer, säger Bo Rydin.

Bo Rydin har haft många krävande uppdrag i det svenska närings- och samhällslivet. Som exempel kan nämnas hans långa tid som VD, styrelseledamot, ordförande och hedersordförande i SCA sedan 1970. Han har också varit ordförande i bland annat Industrivärden, Skanska, Graninge, Euroc och SAS:s representantskap; vice ordförande i Handelsbanken, Volvo och Nobel Industrier samt styrelseledamot i ytterligare ett antal större företag. Hans ställning i det svenska näringslivet har varit framträdande och detta framgår inte minst i hans betydelsefulla insatser som ordförande i både Svenska Arbetsgivarföreningen och Industriförbundet. Hans stora bredd och allmänna samhällsengagemang har kommit till uttryck i att han bland annat även varit ordförande i Kungliga Operan.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Bergman, rektor HHS
Tel. 08-736 90 12
E-post: Lars.Bergman@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera