Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2007

Bättre analysmetoder hittar fler sideroforer

Nya och bättre analysmetoder gör det möjligt att studera hur sideroforer påverkar olika ekosystem. Metoden kan även användas när det gäller att undersöka om radioaktiva ämnen kan komma att transporteras med grundvattnet om en behållare med utbränt kärnbränsle börjar läcka. Det framkommer i en avhandling från Mittuniversitetet.

Sideroforer produceras av både svampar och bakterier och utsöndras till omgivningen. Både sideroforer och organiska syror ökar vittringen av mineral och frigör därmed mineralnäringsämnen. Mineralvittring är den viktigaste naturliga källan till mineralnäringsämnen i skogsmark, där svampar som lever i samexistens med barrträd genom mykorrhiza utsöndrar sideroforer. Hittills har dock förekomsten av sideroforer i naturliga miljöer varit ganska okänd eftersom det varit svårt att analysera sideroforer.

– Jag har i mitt avhandlingsarbete utvecklat känsliga analysmetoder för att kunna undersöka dessa föreningars förekomst i naturen, berättar Sofia Essén. Att veta vilka sideroforer som förekommer naturligt och i vilka halter de finns är ett första steg i att kunna avgöra deras inverkan på olika ekosystem.

– I laboratorieförsök har vi visat produktion av sideroforen ferrikrocin från mykorrhizasvampen tårfränskivling (Hebeloma crustuliniforme). Den här sideroforen produceras även av tre andra svampar och vi har hittat den i skogsmark från såväl norra som södra Sverige, säger Sofia Essén.

Samma analysmetoder kan även användas för att studera andra ekosystem. I ett annat arbete har sideroforproduktion hos bakterier från djupberggrund studerats. Genom sin förmåga att bilda komplex med metaller kan sideroforer påverka transporten av vissa radioaktiva ämnen med grundvattnet om en behållare med utbränt kärnbränsle skulle börja läcka.

Sofia Essén disputerar i kemi de 11 maj i Sundsvall med avhandlingen “Hydroxamate Siderophores and Low Molecular Mass Organic Acids in Terrestrial and Aquatic Environments Determined by Liquid Chromatography Mass Spectrometry”. Sofia Essén kommer från Skara där hon tog sin gymnasieexamen.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Sofia Essén, 060-14 84 78. E-postadress: Sofia.Essen@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera