Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2007

Journalistseminarium: Skrivkramp och klimatångest?

JOURNALISTSEMINARIUM 8 MAJ: Hur kan vi bromsa klimatförändringarna och varför gör vi inte mer när kunskapen finns?

Träffa forskare från olika ämnesområden vid Göteborgs universitet och Chalmers som ger en bild av det aktuella forskningsläget. Seminariet fokuserar på lösningar på klimatproblemen med särskild tyngdpunkt på transporter som exempel. Seminariets upplägg ger stort utrymme för frågor och diskussion.

Program och medverkande forskare:

9.30 – 10.00 Registrering. Fika och smörgås

10.00-12.00 Forskarpresentationer och frågor:

Vilka lösningar finns för att förhindra allvarliga klimatförändringar?
Översikt av och introduktion till aktuell forskning.
John Holmberg, Fysisk resursteori, Chalmers

Vilken teknik ska vi satsa på idag för att få den bästa imorgon?
Bryggor till morgondagens tekniklösningar inom transportområdet.
Björn Sandén, Miljösystemanalys, Chalmers

Vad ska vi köra våra bilar på och hur kan vi transportera smartare?
Livscykelanalyser på förnybara och fossila drivmedel. Vilken roll spelar logistik för klimatet?
Magnus Blinge, Logistik och transport, Chalmers

Bevara skogen som kolsänka eller odla billiga biobränslen för västvärlden?
Markanvändning och konflikter kring klimatfrågan i ett globalt perspektiv.
Madelene Ostwald, Naturgeografi, Göteborgs universitet

Hur kan ekonomiska styrmedel och handel med utsläppsrätter minska utsläpp av växthusgaser?
Attityder till höjd koldioxidskatt och bensinskatt. Vad skulle hända om transportsektorn infogas i systemet för handel med utsläppsrätter?
Åsa Löfgren, Miljöekonomi, Göteborgs universitet

Varför gör vi inte mer när kunskapen finns?
Sociala dilemman och mänskliga beteenden i klimatfrågan.
Anders Biel, Miljöpsykologi, Göteborgs universitet

Läs mer om forskarna och deras presentationer>>
http://www.chalmers.se/gmv/SV/aktuellt/kalendarium/forskarpresentationer

12.00 – 13.00 Avslutande diskussion

13.00-ca 14.00 Ekologisk lunchbuffet, fortsatt diskussion med forskarna

Tid: Tisdag 8 maj kl 10.00 – ca 14.00

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Arrangörer: Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, Chalmers informationsavdelning, Göteborgs universitets informationsenhet

Anmälan:
Om du vill vara säker på att få lunch, anmäl senast måndag 7 maj kl 12.00 till:
info@gmv.chalmers.se
Ange namn, redaktion/motsvarande, samt eventuella önskemål om kost. Du kan också skicka med frågor som vi förmedlar vidare till forskarna före seminariet.

Seminariet är kostnadsfritt för journalister.

Kontaktpersoner:
Sofie Hebrand, Chalmers informationsavdelning,
Tel 031-772 8464
sofie.hebrand@chalmers.se

Henrik Axlid, Göteborgs universitets informationsenhet,
Tel 031-786 2021
henrik.axlid@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera