Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2007

Tropisk skog på Madagaskar kommer tillbaka tack vare tydliga lokala gemensamma regler

I en artikel som publiceras den 2 maj i den vetenskapliga tidskriften PLoS One visar en forskargrupp från Sverige och Madagaskar att det finns hopp om att kunna vända den negativa trenden för världens tropiska skogar. Studien visar på en ökning av skogsarealen med 4 procent under perioden 1993-2000 i ett stort område med torrskogar på södra Madagaskar. De undersökta skogarna har den högsta andelen endemiska arter på hela Madagaskar och området är listat som en av de 200 viktigaste "ekoregionerna" i världen. Studien visar också att förhållandena mellan befolkningstäthet och avskogning är mycket mer komplexa än man trott.

– Den största avskogningen skedde i ett område med låg befolkningstäthet, medan området med flest människor hade stabil eller ökande skogsareal under perioden 1984-2000, säger studiens försteförfattare, professor Thomas Elmqvist vid Stockholms Resilience Centre och Stockholms universitet.

Resultaten, som baseras på analys av satellitbilder och vegetationsundersökningar, överraskade forskarna som därför gick vidare och även undersökte en rad sociala aspekter. Det visade sig att i områden med snabb avskogning var ägandeförhållanden i regel oklara, medan områden med tydliga regelverk för ägandet av mark uppvisade stabil skogsareal eller kraftig återväxt. Återväxten dominerades av inhemska endemiska arter.

– Återväxt av tropisk skog har mest studerats av ekologer med fokus på faktorer som fröspridning och markförhållanden, vår studie visar tydligt att det är minst lika viktigt att förstå de bakomliggande sociala sammanhangen, säger Thomas Elmqvist.

Att hejda förlusten av tropiska skogar är en global angelägenhet eftersom de hyser över 50 procent av artrikedomen på land och är viktiga för det globala klimatet. Uppskattningar av hur stor del av tropikerna som redan avskogats är fortfarande osäkra och felmarginalen kan vara så stor som 50 procent. Men forskarna har faktiskt ännu mindre kunskap om återväxt av skog i tropikerna och vilken typ av äganderätter, sociala regelverk och normer som krävs för att skapa förutsättningar för återväxt.

– Vår studie från Madagaskar pekar på en stor potential för återväxt av skog även i torra områden i tropikerna, men det förutsätter att trycket på skogarna minskar och att lokala äganderätter och regelverk är så tydliga att de effektivt kan reglera markanvändningen, säger Maria Tengö från Stockholms universitet, en av de andra forskarna bakom artikeln i PLoS One.

Kontaktinformation
Kontakt:
Professor Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre och Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, mobil 070-526 48 06; thomase@ecology.su.se

Dr. Maria Tengö, Stockholm Resilience Centre och Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, mobil 070-799 45 34; mtengo@ecology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera