Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2007

Lärares vardag: oförutsägbar, omedelbar och intensiv

Lärares arbete är omedelbart, oförutsägbart och intensivt. Det kräver ständiga modifieringar och improvisationer. Själva undervisningen bygger i grunden på relationer där läraren vågar vara sig själv som människa och inte gömmer sig bakom ett neutralt lärarjag.

Undervisning ses vanligen som något som sker i strikt ordnade former. I 40-minuterpass ska lärare lära ut ett givet lektionsinnehåll som eleverna förväntas lära sig. Utifrån den bilden framstår lärare ofta som misslyckade figurer med irrationella beteenden och dålig måluppfyllelse.

– Men lärares arbete fungerar inte så och har aldrig gjort det. Verkligheten är alldeles för komplex, ingen skoldag är den andra lik och alla elever är unika.

Det säger Ann-Sofi Wedin, som har studerat lärares kunskapsbildning, dvs. hur lärare lär sig i sitt vardagliga arbete. Hon disputerade nyligen i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hon har i sammanlagt 200 arbetsdagar följt två högstadielärare på nära håll i deras dagliga arbete.

Det handlar mycket om relationer, konstaterar hon. Det som utifrån sett kan verka irrationellt kan vara en högst målmedveten handling. En lärare kan välja att ta vara på och utnyttja en oplanerad situation istället för att till varje pris genomdriva en i förväg uppgjord plan. Kontakter med elever dominerar lärares vardag och kräver ständiga improvisationer.

Själva undervisningen bygger på relationer till eleverna. Detta är något som erfarna lärare utvecklar en rad strategier för.

– Småprat och skämt är viktiga relationsbyggande strategier, säger Ann-Sofi Wedin.

Att vara lyhörd, lyssna, hålla löften och anpassa sitt beteende efter elevernas ålder är andra. Men den viktigaste av alla är att vara sig själva, att visa sin personlighet.

– Ungar avslöjar direkt människor som försöker förställa sig. Det enda hållbara är att vara den man är.

Förmågan att improvisera är central i lärararbetet. Ann-Sofi Wedin beskriver hur lärare läser av klassens stämningsläge och kan kasta om hela planeringen om så behövs. Sådan avläsningskunskap, skriver hon, är en av de största kunskaper som lärare besitter. Därför undviker också erfarna lärare en alltför fastlåst planering. Det måste alltid finnas utrymme för improvisationer.

Förutom relationer och praktisk didaktisk förkovran, handlar lärares kunskapsbildning också om betygssättning. Kravet på att sätta betyg finns ständigt närvarande i lärarnas medvetande, konstaterar Ann-Sofi Wedin. De brottas med det omöjliga kravet att hjälpa alla elever till ett godkänt betyg och även här har de utvecklat strategier för att klara det, alltifrån ledsagning och ständiga förmaningar till en grundlig träning inför nationella prov.

För att kunna sätta rättvisa betyg utvecklar de rutiner som att föra noggrann statistik över inlämnade uppgifter och deras egna bedömningar. Det gäller att ha på fötterna när betyget väl sätts och kanske ifrågasätts eller rent av överklagas.

Sammantaget beskriver Ann-Sofi Wedin en vardag, där rörelse, förändring och aktivitet är regel snarare än undantag. Lärarna finns mitt i detta och arbetar med att uppfylla ibland motsägelsefulla och omöjliga krav. De strategier de utvecklar för att hantera denna vardag är knappast möjliga att lära ut på ett teoretiskt plan. Däremot kan blivande lärare förberedas bättre, menar Ann-Sofi Wedin:

– Eftersom en trygghet om vem man är som person är så viktig vore det kanske befogat med en kurs för lärarstudenter i att lära känna sig själva och sina egna reaktioner i olika situationer. Det är definitivt något de kommer att behöva i den praktiska vardagen som lärare.

Kontaktinformation
Ann-Sofi Wedin disputerade den 20 april. Avhandlingen heter “Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken”. Telefon till Ann-Sofi Wedin 013-282672, 0709-662746, e-post: annwe@iuv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera