Artikel från Stockholms universitet
2 maj 2007

Juridik i förändring

Nya tekniska landvinningar, globala strömningar och en samtid där allt går mycket snabbt har förändrat juridikens spelplan och innehåll. En komplex och spännande vardag ställer nya krav på människor och samhälle samtidigt som juridikens innehåll och roll ändras och vidgas. I samband med att Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet firar 100 år anordnas en rad aktiviteter för att spegla “Juridik i förändring”, inklusive ett seminarieprogram 10-11 maj som lyfter fram en rad aktuella frågor inom juridiken.

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har under hela 1900-talet – från dess tillblivelse 1907 fram till idag – haft en betydande roll inom rättsvetenskaplig forskning i Sverige. Men även som remissinstans och forum för att sprida medvetenhet om nya lagförslag och rättsutvecklingen, samt som plantskola för kompetens till näringslivet och offentlig verksamhet.

Under jubileets seminarieprogram presenteras bland annat vilka hot och möjligheter EU-medlemskapet innebär för svenska medborgare, miljön, rättsväsende och näringsliv. Vad händer med rättssäkerheten för individen när internet och ny teknik ställer allt högre krav på domarnas tekniska förståelse för att korrekta domar ska avkunnas? Måste juridiken alltid ligga steget efter den tekniska utvecklingen, eller kan juridiken styra teknikutvecklingen? Hur ska löntagare få del av de stora vinster företagen gör på uppfinningar de anställda är med och skapar? Hur skyddar man varumärken och patent när världen alltmer globaliseras? Vilket rättsskydd gäller för databaser och vem har rätt till patenten vid datorrelaterade uppfinningar? Vad händer med offentlighetsprincipen när dokument alltmer lagras och vidarebefordras elektroniskt? Hur påverkas individens rättsställning när förvaltnings-myndigheter alltmer fattar beslut och kommunicerar via webben? Vad ligger i talessättet mediernas roll som “tredje statsmakt”? Ger konstitutionen medierna ett uppdrag i den demokratiska rättsstatens tjänst? Det och mycket mer kommer tas upp under de två seminariedagarna.

Nyheter presenteras bland annat inom kommersiell rätt, varumärken, upphovsrätt, miljörätt, och IT-rätt. Seminarierna arrangeras av Juridiska fakulteten tillsammans med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Institutet för rättsinformatik (IRI), Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM), Rättsgenetiska institutet och Stockholms miljörättscentrum.

Jubileet invigs den 10 maj kl.17.00 i Aula Magna på Stockholms universitet av dekanus Suzanne Wennberg. Därefter håller professor Claes Sandgren – innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap – en installationsföreläsning på temat korruptionsbekämpning. I samband med jubileet publicerar Juridiska fakulteten också en minnesskrift författad av 25 verksamma forskare vid fakulteten som belyser juridiken i förändring, från dåtid till nutid.

Läs mer om jubileet och seminarierna på http://www.juridicum.su.se/jurweb/nyheter/jubileum/3.html. Observera att det ligger en mer detaljerad pdf som länk till varje rubrik.

Kontaktinformation
Vid frågor kontakta Juridicums redaktör Suzanna Nilson på mobil 070—422 57 11 eller suzanna.nilson@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera