Tema

Hepatit C kan stoppas med enzymhämmare

Att behandla hepatit C är idag problematiskt, men det finns en ny och lovande metod som bygger på att man hämmar ett enzym som viruset använder för att föröka sig i kroppen. Robert Rönn har i sitt avhandlingsarbete utvecklat nya kemiska föreningar som har den här hämmande effekten, och som därmed kan komma att bli viktiga för framtida läkemedel. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 4 maj.

Problemet med den behandling av hepatit C som används idag är dels att den endast fungerar på hälften av patienterna, dels att den ger upphov till allvarliga biverkningar. Därför hyser forskarna stort hopp till den nya behandlingsmetoden som går ut på att hindra ett centralt enzym, proteaset NS3. Robert Rönn har i sin avhandling studerat kemiska föreningar som innehåller den kemiska gruppen acylsulfonamid, eftersom det tidigare har visat sig att man med den kan få fram föreningar som hindrar NS3 mycket effektivt.

Robert Rönn har undersökt vilka av gruppens egenskaper som påverkar dess förmåga att fungera som hämmare, och även gjort försök att finna nya kemiska grupper med ännu bättre egenskaper. Han har dessutom utvecklat en ny metod för tillverkning av acylsulfonamider som är både snabb och smidig. Metoden, som går ut på att man värmer reaktionsblandningen med mikrovågor, har han sedan använt för att framställa en ny typ av hämmare mot proteaset NS3.

– Eftersom hepatit C-viruset ständigt förändrar sitt utseende och blir motståndskraftigt mot läkemedel krävs det fortfarande mer forskning om de nya läkemedlen, säger han.

Uppskattningsvis bär 170 miljoner människor i världen på hepatit C- viruset, vilket gör det till ett globalt hälsoproblem. De som smittas riskerar att utveckla allvarliga leversjukdomar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Robert Rönn, 018-471 43 18, , 070-659 09 99, e-post: robert.ronn@orgfarm.uu.se

Hepatit C kan stoppas med enzymhämmare

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here