Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2007

Effektivare mätmetoder minskar åtgången av dyrbara prov

Att molekyler över huvudtaget kan känna igen varandra är centralt för de flesta kemiska processer som kan relateras till liv. Mikael Nilsson vid Högskolan i Kalmar har forskar kring olika sätt att mäta molekylers igenkänningsförmåga. Detta kan leda till säkrare och snabbare sätt att bestämma till exempel hur starkt läkemedelssubstanser binder till specifika proteiner.

– Jag har genom ett instrument som kallas kapillär elektrofores, gjort mätningar av hur molekyler växelverkar med varandra, säger Mikael Nilsson. Tekniken bygger på att de olika ämnena rör sig olika beroende på hur de är laddade och hur stora de är.

I studierna har Mikael Nilsson använt ett protein som är negativt laddat och olika positivt laddade läkemedelsmolekyler. När dessa molekyler förs in i en kapillär och ett elektriskt fält sätts över kapillären, kommer de olika molekylerna vandra åt olika håll, och beroende på hur mycket de fördröjs av varandra, kan styrkan i bindningen beräknas. Denna metod reducerar provåtgången avsevärt, vilket minskar kostnaderna för analyserna.

– Jag har även “skräddarsytt” molekyler för att kunna växelverka med en speciell plats på ett protein, säger Mikael Nilsson. Dessa molekyler innehåller fragment av läkemedelssubstanser som tidigare visat sig binda starkt till målproteinet. Genom att kombinera och sammanfoga olika delar kunde nya föreningar med önskvärda egenskaper hittas. Detta har gett insyn i hur man kan konstruera fragment som kan känna igen ytliga platser på proteiner. Dessa ytliga fickor har stor betydelse för hur proteiner binder till varandra och på sikt kan läkemedel som efterliknar denna typ av bindning utvecklas.

Avhandlingen heter “Affinity determination by means of capillary electrophoresis and evaluation of a thrombin directed fragment library”. Disputationen äger rum tisdagen den 8 maj kl 09.00, Sal 2007, Västergård, Smålandsgatan 24, Kalmar. Opponent är Professor Wolfgang Lindner, University of Vienna, Österrike.

Kontaktinformation
Mikael Nilsson
tel: 0480-44 64 80
e-post: mikael.nilsson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera