Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2007

Bilmotorer blir effektivare men knappast bränslesnålare

En ny studie på Fysisk resursteori vid Chalmers visar att två tredjedelar av de tekniska förbättringar som skett av bilen "ätits upp" av ökad service och prestanda. Studien omfattar nytillverkade bilar sålda i Sverige från 1985 till 2002.

Under tidsperioden har motorerna blivit effektivare. Det krävs till exempel mindre cylindervolym per hästkraft. Design och däckutveckling har gjort att luft och rullmotstånd minskat. Men dessa förbättringar har inte lett till lägre bränsleförbrukning eftersom bilarna samtidigt har blivit 20 procent tyngre och motorerna 38 procent starkare . Dessutom har tiden för att accelerera från 0 till 100 km/h minskat från 13 sekunder till 10 sekunder.

Forskarna har också studerat i detalj hur vissa specifika tekniska förbättringar som turboladdare har använts. Turboladdare kan antingen användas för att öka motorns effekt, dvs. hästkrafterna, eller för att minska motorstorleken och på så vis även minska bränsleförbrukningen.
– Det finns skillnader mellan t ex Volvos och Saabs sätt att använda turboladdare, säger Frances Sprei, huvudförfattare till studien “Challenges for end-use energy efficiency – Studies of residential heating and personal transportation in Sweden”. Eftersom Saab valt att inte öka effekten i motorerna har de lyckats minska cylindervolymen på sina bilar med 8 procent. Volvo har fortsatt öka hästkrafterna och därmed missat möjligheten att förändra storleken på motorerna.

– Transportsektorni Sverige visar fortfarande ökade koldioxidutsläpp och med tanke på de åtgärder som behövs för att skapa mer miljöanpassade transporter är utvecklingen av bilparken lite oroväckande, säger Frances Sprei.

Ser man på den svenska bilparken ur ett europeiskt perspektiv så har Sverige i genomsnitt bilar som drar 20 procent mer bränsle än resten av Europa.
Idag kan konsumenten välja på allt från en stor stadsjeep till minibil. Och det är främst de stora bilarna som blivit större. Det stora utbudet gör att det blir svårare dels att styra marknaden och dels att kunna ta reda på vart den är på väg.

Och trenden mot fler miljöbilar då? Det är visserligen ett positivt tecken men i den nya miljöbilsdefinitionen tillåts ändå bilar som körs på alternativa bränslen att dra över genomsnittet av resten av den redan bensintörstiga svenska bilparken.
– Det krävs tydligare signaler på att minskad bränsleförbrukning är en viktig åtgärd om vi vill bättre utnyttja de tekniska förbättringar som faktiskt sker mot effektivare motorer, säger Frances Sprei.

Resultaten presenteras i Frances Spreis licentiatuppsats: Challenges for end-use energy efficiency – Studies of residential heating and personal transportation in Sweden.

Frances Sprei, doktorand på Avdelningen för fysisk resursteori, presenterar sin uppsats den 27 april, 2007, kl. 10.00 Plats: Sal MA, Hörsalsvägen 5. Diskussionsledare: Hans Nilsson, FourFact AB

Kontakt: Frances Sprei, tel. 031 772 31 26 , e-post: fsprei@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera