Tema

Allt fler söker till Stockholms universitet

Antalet sökande till Stockholms universitet har ökat med nästan en femtedel sedan förra hösten, enligt ny statistik. Ökningen, som delvis kan förklaras av möjligheten att söka genom portalen Studera.nu, är särskilt markant bland de yngre.

– Enligt min bedömning är en bidragande orsak till de ökande ansökningarna att det numera finns möjlighet att anmäla sig genom portalen Studera.nu. Vi kan till exempel konstatera att ansökningarna till Psykologlinjen mer än fördubblats, säger Mattias Wickberg, byrådirektör, Avdelningen för antagning och högskoleprov, Stockholms universitet.

Nästan 16 procent av samtliga sökande i Sverige har anmält intresse för minst en kurs vid Stockholms universitet vilket gör universitetet till det tredje mest sökta lärosätet i landet.

– Vi kan se en viss minskning när det gäller de som sökt Stockholms universitet som första alternativ. Men vi vet också att de som nu har Stockholms universitet högst på listan verkligen främst vill studerar här eftersom det till skillnad från tidigare inte längre går att bli antagen till flera lärosäten samtidigt vid första urvalet, säger han.

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är det mest sökta programmet i hela Sverige med 4379 sökanden.

Det kan också konstateras att intresset för studier på universitetet ökar bland de allra yngsta, det vill säga de under 20 år. Andelen i denna grupp uppgår nu till nästan 14 procent av samtliga sökanden. Även i åldersgruppen 20-24 år ökar ansökningarna. I likhet med föregående år är två tredjedelar av de sökanden kvinnor.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Mattias Wickberg, byrådirektör, Avdelningen för antagning och högskoleprov, tfn 08-16 3440, mobil 070-799 83 68, e-post Mattias.Wickberg@sb.su.se

Allt fler söker till Stockholms universitet

 lästid ~ 1 min