Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2007

Pojkar med Aspergers syndrom måste följas upp

Många unga vuxna med Aspergers syndrom uppfyller inte längre diagnoskriterierna fem år efter det att de fått diagnosen. Samtidigt bedömdes flera av ungdomarna ha en mer uttalad funktionsstörning än när de först fick diagnosen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Aspergers syndrom betraktas som en form av autism. De allra flesta som får diagnosen är pojkar. Syndromet innebär bland annat svårigheter med social interaktion och ömsesidig kommunikation, men symptombilden är mycket varierande. Vissa personer med syndromet har hög intelligens och förmåga till stark fokusering av tankeverksamheten.
– Barn med Aspergers syndrom riskerar att få problem i skolan om vi inte aktivt hjälper dem till rätta. Det är därför viktigt att vi tidigt identifierar barn som har detta syndrom, säger överläkaren Mats Cederlund.

Trots att Aspergers syndrom anses vara en livslång diagnos visar avhandlingen att många unga vuxna inte längre kan anses ha störningen när minst fem år gått efter det att de fått diagnosen.
– I vår studie var det 16 % av de unga männen med Aspergers syndrom som inte längre uppfyllde kriterierna. Detta illustrerar vikten av återkommande bedömningar av individer med denna och andra typer av neuropsykiatriska störningar, säger Mats Cederlund.

Vid uppföljningen bedömdes flera av individerna ha en mera uttalad funktionsstörning än vid det ursprungliga diagnostillfället.
– Några få av de unga männen hade drabbats av allvarlig psykisk sjukdom efter det att de fått sin diagnos och de hade en signifikant försämring av sin intellektuella kapacitet, säger Mats Cederlund.

Enligt studien verkar tidig diagnos ha ett samband med bättre prognos på lång sikt. De unga männen i uppföljningsstudien var betydligt äldre när de fick sin diagnos jämfört med barn som får diagnosen klassisk autism. Pojkarna med Aspergers syndrom var i genomsnitt 11 år när de fick sin diagnos.

Få av de unga männen hade ett jobb vid uppföljningen.
– Dessa individer är ofta för begåvade för att fungera i de verksamheter som erbjuds, men har för stora svårigheter för att klara ett vanligt arbete. För att ge dem en verklig chans måste samhället erkänna deras svårigheter och ge dem en sysselsättning som är anpassad efter deras förutsättningar, säger Mats Cederlund.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi
Avhandlingens titel: Boys with Asperger Syndrome grown up. A longitudinal follow-up study of 100 cases more than 5 years after original diagnosis

Avhandlingen har försvarats.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Mats Cederlund, leg. läkare, telefon: 031-343 40 00, e-post: mats.cederlund@vgregion.se

Handledare:
Professor Christopher Gillberg, telefon: 031-17 21 51, e-post: christopher.gillberg@pediat.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera