Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2007

Om mångsynthet och mångfald

Allt oftare talas det om hållbar utveckling. Begreppet används i anknytning till att stora miljö- och framtidsproblem som exempelvis sinande resurser, befolkningstillväxt eller global växthuseffekt diskuteras. Problemen är komplexa och fordrar komplexa lösningar, och de rymmer såväl ekologiska, ekonomiska som sociala dimensioner.I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet har Gunnar Jonsson tittat närmare på utbildningens roll i samhällets strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling.

Utbildning anses i ett vidare perspektiv spela en nyckelroll i samhällets strävan efter långsiktigt hållbar utveckling. Genom utbildning ska vi utveckla nya tankesätt, finna lösningar och skapa handlingskraft. Men eftersom vi vet ganska lite om hur framtiden kommer att bli eller hur lösningarna på problemen kan se ut, är det inte en självklarhet vad lärarna ska undervisa om.

– Undervisning för hållbar utveckling är därför ingen enkel uppgift. Vad eleverna i skolan får möjlighet att lära sig beror till stor del på lärarens egen förståelse för det som ska läras, säger Gunnar Jonsson, som den 27 april disputerar med avhandlingen Mångsynthet och mångfald – Om lärarstudenters förståelse av och undervisning för hållbar utveckling.

I avhandlingen beskrivs lärarstudenters förståelse av hållbar utveckling och hur den påverkar vad eleverna får möjlighet att lära sig. Samband mellan elevernas möjlighet till lärande och lärarstudenternas förståelse av kunskapsinnehåll, elever och kunskapsbildning tydliggörs, och utmärkande drag för undervisningssituationer när elever ges möjlighet att utveckla komplex förståelse för olika miljöproblem beskrivs.

– Sådana situationer kan exempelvis vara de där lärarstudenten iscensätter många och tydliga perspektivväxlingar och därmed tydliggör komplexa samband. Exempel på undervisning där elevernas möjlighet till lärande blir begränsad kan exempelvis handla om lärarstudentens föreställningar om vad det innebär att vara en duktig lärare, säger Gunnar Jonsson.

I avhandlingens diskussion argumenterar Gunnar Jonsson för att undervisning för hållbar utveckling handlar om att träna perspektivväxlingar och förmågan att se helheter och sammanhang.

– I dessa tider, med de komplexa problem vi står inför, har vi allt att vinna på att våga överskrida ämnesgränser och prova många olika sätt att lösa problem. Vi borde sträva efter att erbjuda framtidens människor möjlighet att utveckla mångsynthet.

Pressbild för fri publicering finns att ladda ner på http://www.ltu.se/press/d2958/1.27141

Upplysningar: Gunnar Jonsson, tel. 0920-49 15 32, gunnar.jonsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera