Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2007

Kväveoxid lindrar vid astmaanfall

Med våren kommer efterlängtad sol och värme, men också damm, pollen och andningsproblem. En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att lungorna lindrar sin egen andnöd under ett astmaanfall genom att utsöndra kväveoxid. Något som ger nya idéer om att använda kroppens eget avslappningsmedel som läkemedel mot astma.

Andnöden under ett astmaanfall uppstår när musklerna i luftvägen dras ihop samtidigt som lungorna svullnar och producerar för mycket slem. Reaktionen startar när lungans så kallade mastceller kommer i kontakt med ett allergen, ofta pollen eller kvalster, varpå de utsöndrar en rad inflammatoriska ämnen som histamin, leukotriener och prostaglandiner.

Utandningsluften vid astma innehåller också höga nivåer av gasen kväveoxid, vilket är ett tecken på inflammation. Nu visar Anna-Karin Larsson i sin avhandling att kväveoxid i lungans perifera delar faktiskt har en skyddande effekt vid astmaanfall. Hennes experiment visar att gasen motverkar frisättningen av de inflammatoriska ämnen som ligger bakom den obehagliga muskelsammandragningen.

– Den gängse bilden är att kväveoxid är skadligt. Mina resultat visar att kväveoxid tvärtom är en kroppsegen skyddsmekanism mot den akuta inflammationen vid astma, säger Anna-Karin Larsson.

Hon påpekar dock det finns flera saker som måste lösas innan denna nya kunskap kan omvandlas till nya läkemedel. Luftvägarna har till exempel svårt att ta upp kväveoxid från inandningsluften, vilket hindrar en enkel administrering av gasen via inhalator.


Avhandling: Nitric oxide and eicosanoids: Significance and interactions during antigen-induced responses in peripheral lung tissue, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Doktorand Anna-Karin Larsson
Tel: 08-524 872 22, 073-352 54 20
E-post: Anna-Karin.Larsson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera