Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2007

Informationskvalitet viktig vid outsourcing av digitala tjänster

Digitala tjänster är utan tvekan i ropet just nu. Globalisering, ökad automatisering, Internets tillväxt och den teknologiska utvecklingen driver tjänsteutvecklingen i en takt och i proportioner som inte skådats tidigare. Möjligheterna till innovationer, forskning och skapande av nya informations- och affärstjänster har aldrig varit större. Viktiga konkurrensmedel för företagen blir att leverera tillitsfulla och kvalitetssäkrade tjänster som samtidigt skapar maximal lönsamhet. Hur detta kan uppnås, har Patrik Brandt och Louise Östlund verksamma vid Högskolan i Kalmar kommit fram till i sina respektive doktorsavhandlingar.

Idag byggs vårt samhälle alltmer upp kring digitala tjänster och de kommer att spela en central roll i vår vardag. Patrik Brandt och Louise Östlund har med en konfigurerbar metodologi utveckla kvalitetssäkrade system som stödjer tjänstebaserade arbetsflöden. Viktiga aspekter att uppnå i dessa sammanhang är informationskvalitet och tillitsfulla system. I sin forskning har Apotekets kundcentrum använts som fallstudieobjekt.

Eftersom en stor del av syftet med digitala tjänster handlar om att förmedla information, har just information satts i fokus i bägge avhandlingarna men ur olika perspektiv.

– Min forskning har främst fokuserat på en ökad förståelse kring fenomenet information, säger Patrik Brandt. Vad är information och informationsflöden och hur uppstår dessa flöden? Men den viktigaste frågan har egentligen varit vad är information i användning? Resultatet av mitt arbete kan ses som ett bidrag till de gemensamt framtagna riktlinjerna av analys, implementation och användning av digitala tjänster i arbetsflöden men sett ur ett informationskvalitetsperspektiv.

Patrik Brandt har på ett strukturerat sätt analyserat mycket komplexa system ur ett informationsperspektiv. Analysen kan också användas för att kommunicera med exempelvis utvecklare och användare av digitala tjänster och system.

– I min avhandling tittar jag på in- och outsourcing aspekter på digitala tjänster och hur det påverkar ett företag, säger Louise Östlund. Framförallt så handlar det om hur man i outsourcing sammanhang hanterar risken att ett företag töms på sin kärnkompetens, sina kärntjänster och till slut kanske hela verksamheten.

Louise Östlund ser tjänsterna som ett resultat av ett arbetsflöde inom verksamheten och det är viktigt att tjänsterna är kvalitetssäkrade, framförallt ur kundens perspektiv. Det kan vara mycket svårt att uppnå om tjänsterna outsourcas utan eftertanke.

Disputationerna sker den 30 april i Teknikum, Stora Hörsalen, Norra vägen 47, Kalmar. Klockan 10.15 lägger Patrik Brandt fram sin avhandling “Information in use: Aspects of information quality in workflows”. Opponent är professor Keith Devlin, CSLI, Stanford University, USA. Klockan 13.15 lägger Louise Östlund fram sin avhandling “Information in use: In- and outsourcing aspects of digital services”. Opponent: Professor Gloria Mark, Donald Bren School of Information and Computer Science at University of California, USA.

Kontaktinformation
Patrik Brandt
tel: 0480-44 63 41
mobil: 070-5154660

Louise Östlund
tel: 0480-44 67 24
mobil: 073-442 12 82

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera