Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2007

Nytt samarbetsavtal mellan FOI och Sydkorea

FOI:s generaldirektör Madelene Sandström skrev på tisdagen den 17 april under ett övergripande avtal om forskningssamverkan med Sydkorea.

FOI:s generaldirektör Madelene Sandström skrev på tisdagen under ett övergripande avtal om forskningssamverkan, ett så kallat MOU (memorandum of understanding) med sin motpart ADD (Agency for Defence Development) i Daejeon i Sydkorea. I avtalet finns det ramverk som reglerar vidare projektavtal. Dessa kan vara av olika karaktär, som forskningssamverkan, uppdragsforskning, informationsutbyte och personalutbyte. I avtalet regleras också säkerhetsskyddsfrågor i en speciell bilaga.

Intresset har varit stort från båda sidor, vilket har realiserats i ett samarbete gällande mätning av ädelgasförekomst i samband med Nordkoreas kärnvapenprov förra året. FOI sände då en mobil utrustning som kan detektera Xenon-isotoper i luft. Förekomsten av dessa används för att verifiera ett eventuellt kärnvapenprov.
Samarbetet sker i detta fall med KINS (Korean Institure for Nuclear Safety), och FOI avser att begära ytterligare tillstånd från regeringen att ingå MOU även med denna organisation.

FOI:s verksamhet kan bli en viktig del i att ytterligare utveckla relationerna med Sydkorea och på så sätt positivt påverka möjligheterna för industriell samverkan. Bland annat har försvarsindustrin visat ett stort intresse för att utveckla samarbetet med Sydkorea. För FOI innebär ett utökat internationellt samarbete att man kan stärka viktiga forskningsområden.

Kontaktinformation
Kontakt:
Dick Sträng, internationell samordnare FOI, dick.strang@foi.se, 070-9277 011.
Johan Axell, kommunikationsdirektör FOI, johan.axell@foi.se, 08-5550 3018 eller 070-2770 362.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera