Artikel från Uppsala universitet
18 april 2007

Små barn skaffar snabbt kunskap om världen

Redan från sex månaders ålder kan ett barn förutsäga var ett föremål, som försvinner bakom ett hinder, ska dyka upp igen. Det är ett av de resultat som psykologen Olga Kochukhova presenterar i sin avhandling vid Uppsala universitet som hon lägger fram den 27 april.

Hur kan vi veta att en bil som försvinner under en bro fortfarande existerar och dessutom kommer att dyka upp på andra sidan av bron? Vad litar vi på i situationer där bara delar av ett objekt är synliga bakom andra mer närliggande objekt? Hur vet vi vilka av dessa synliga delar som borde grupperas tillsammans till ett objekt och vilka inte? För oss vuxna är det inte svårt. Med hjälp av vår erfarenhet klarar vi sådana uppgifter varje dag utan att märka dem. Men spädbarn har inte samma kunskap om världen än. Hur klarar de sig i sådana situationer? Hur utvecklas denna förståelse av världens principer och när börjar spädbarn att föreställa sig tillfälligt osynliga objekt och gruppera synliga detaljer till ett bakomliggande objekt? Dessa frågor är utgångspunkten för Olga Kochukhovas avhandling där hon studerat spädbarns blickriktningar.

Att rikta blicken på intressanta objekt och följa dem när de rör sig är en av de första handlingar som spädbarnet behärskar. Om barnet förväntar sig att ett rörligt objekt som försvann bakom en skärm kommer att fortsätta i samma bana kan vi observera om barnet riktar blicken till platsen där objektet borde dyka upp, innan objektet blir synligt igen.

Resultaten visar att fyra månader gamla barn kan förutsäga när objektet kommer att dyka upp igen. Från sex månaders ålder förväntar sig barn att objektet kommer att fortsätta samma bana som före försvinnandet bakom skärmen.

– Men om objektet ändrar banans riktning före objektet blir synligt igen, lär sig sex månaders barn den nya banan redan efter ett par gånger och de kommer ihåg den över ett dygn, säger Olga Kochukhova.

Vad gäller situationer när barn fortfarande kan se delar av ett objekt kan både fem och nio månaders barn rekonstruera rörliga objekt och följa dess rörelse med mjuka ögonrörelser och vid nio månader presterar de lika bra som vuxna i denna uppgift.

– En sådan här studie ökar vår förståelse av barnens normala utveckling och kan ge oss ett redskap för att ge barn som har någon typ av utvecklingsstörning hjälp.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Olga Kochukhova på tel: 018-471 21 08, e-post: Olga.Kochukhova@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera