Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 april 2007

Långtidsstudie visar att svenska barn blivit mer överviktiga

Sannolikheten för att fyraåriga flickor har ett BMI (Body Mass Index) på mer än 30 är sex gånger högre än för 20 år sedan. Det visar en studie vid Uppsala universitet som publiceras i aprilnumret av Acta Paediactrica.- Om dessa överviktiga barn sedan blir överviktiga vuxna löper de högre risk att drabbas av sjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdomar, Ulf Holmbäck, en av forskarna bakom studien.

Uppsalaforskarna har studerat BMI för över tusen barn under en 20-årsperiod, och visar att övervikten har ökat signifikant bland små barn, medan nivåerna är relativt konstant bland tonåringar. Den undersökta gruppen omfattar 540 barn som var 4, 10 och 16 år 1982, och lika många i samma åldergrupper år 2002. Data hämtades från barn- och skolhälsovården.

De fann också att små flickor var mer överviktiga än pojkar. Exempelvis var en tioårig flicka i genomsnitt 2.1 procent längre, och drygt 13.4 procent tyngre år 2002 än motsvarande år 1982, vilket motsvarar en 13-procentig ökning av BMI. Pojkar var en procent längre och 7.6 procent tyngre 2002, vilket motsvarar en 5-procentig ökning av BMI.

– Trots att föräldrarna till de studerade barnen var välutbildade, en faktor som kopplats till mindre övervikt hos barn, hade barnen – och speciellt flickor – blivit betydligt fetare under 20-årsperioden, säger Ulf Holmbäck, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

– Den största ökningen såg vi bland fyraåriga flickor, medan 16-åringarnas vikt var stabil. Det tyder på att förändringen skett relativt nyligen, fortsätter han, men tillägger att uppgift om vikt dock saknades från några 16-åringar år 2002, vilket skulle kunna bero på att de vägrat att väga sig.

Studien visar vidare att cirka en femtedel av fyråringarna (20% av flickorna, 18% av pojkarna) hade ett BMI högre än 25, jämfört med en tiondel 1982. Sex procent av fyraåriga flickor och två procent av pojkarna i samma ålder hade ett BMI över 30, jämfört med en procent av både pojkar och flickor år 1982.

När det gäller tioåringarna hade 30 procent av flickorna och 21 procent av pojkarna ett BMI över 25 år 2002, jämfört med 14 procent för flickor och åtta procent för pojkar år 1982. Fem procent av flickorna 2002 hade över 30 i BMI, jämfört med en procent 1982. För pojkarna minskade däremot siffran från två 1982 till en procent 2002.

För 16-åriga flickor var andelen med BMI över 25 cirka elva procent båda åren, medan andelen BMI över 30 ökat från en till två procent. För pojkarna hade andelen över 25 istället minskat från 15 procent 1982, till nio procent 2002, medan andelen över 30 var oförändrad, en procent.

– Visserligen är svenska barn fortfarande mer aktiva än i vissa andra länder, men de spenderar ändå mer tid framför tv och datorer än förr. Det är en av konsekvenserna av den tekniska utvecklingen i vardagen, säger Ulf Holmbäck.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulf Holmbäck på 018-611 79 74, 070-173 00 41, e-post: Ulf.Holmback@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera