Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2007

Pris till de bästa redovisningsuppsatserna på Handelshögskolan i Göteborg

Varje år belönas ett antal studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för sina uppsatser inom området redovisning. De bästa uppsatserna skrivna under 2006 har nu utsetts.

Albert ter Vehns pris för bästa uppsats i ekonomistyrning 2006

Priset har tilldelats Åsa Högberg, Viktoria Johansson och Mia Nordblom för uppsatsen “Aktieägarvärde i fokus. Svenska börsbolags uppfattningar om värdebaserad styrning”. Uppsatsen redovisar sex svenska koncerners syn på vad värdebaserad rapportering till ägare och investerare kan innebära. Den ger orientering i en svårforcerad problematik och avslutas med många idéer om hur företagen har förhållit sig till krav på att de skall rapportera om hur de bygger värde, både för koncernen och för dess aktieägare.

Albert ter Vehns pris för bästa uppsats i företagsanalys 2006

Priset har tilldelats Sofia Carlsson, Cecilia Uhrenfeldt och Maja Ytterell för uppsatsen “Privat eller Landstingsdriven vård – en fallstudie av Allergimottagningen i Kungsbacka”. Uppsatsen presenterar ett nyanserat och djuplodande underlag som belyser förutsättningarna för att etablera kliniken som en enhet i privat regi. En särskild merit är att författarna har utvecklat argument för och emot detta och även redovisat egna slutsatser.

Ernst & Youngs pris för bästa uppsats i externredovisning 2006

Priset har tilldelats Tove Hagström, Per Myrbäck och Åsa Nordling för uppsatsen “Nyckeltal för ett uthålligt företagande. En granskning av innehållet i svenska börsbolags hållbarhetsredovisningar”. Uppsatsen ger en orientering om hur 26 svenska koncerner redovisar om hur hållbar deras verksamhet är över tid. Uppsatsen kartlägger nuläget och visar därmed hur långt företagen har sträckt sig i sin rapportering av miljöfrågor.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 405 30, Göteborg
031-786 1247
0709-22 66 89
maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera