Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2007

Otrygg uppväxt kan ge högre alkoholkonsumtion

En otrygg uppväxtmiljö kan störa utvecklingen av olika nätverk i hjärnan, vilket i sin tur ökar risken för att utveckla en hög alkoholkonsumtion. Det visar en studie på råttor som Lisa Gustafsson har gjort. Råtthanarna påverkas enligt undersökningen mer av sin uppväxtmiljö än honorna. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 20 april.

Genom att simulera olika uppväxtmiljöer har Lisa Gustafsson studerat mekanismerna bakom vissa skydds- och riskfaktorer som kan påverka alkoholkonsumtionen. En trygg uppväxtmiljö innebar att råttungarna separerades från mamman i femton minuter åt gången, vilket liknar en naturlig situation då mamman till exempel är ute och letar efter föda, medan en längre separation på sex timmar användes för att skapa en mer otrygg miljö. När råttorna blivit vuxna undersökte hon deras frivilliga alkoholkonsumtion genom att låta dem välja fritt mellan dels alkohol och vatten, dels tre olika koncentrationer av alkohol samt vatten.

Hon har också undersökt hur råttornas hjärnor påverkades av uppväxtmiljön och av alkoholintag. Alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem med hjälp av en sorts morfinlika ämnen som finns naturligt i kroppen, så kallade opioider. På råtthonorna visade sig separationen från mamman inte ha någon större effekt vare sig när det gällde alkoholkonsumtionen eller hjärnans opioida system, men däremot hade den alkohol råttorna drack effekt på olika hjärnregioner hos de honor som växt upp i en trygg respektive otrygg miljö.

– Det här kan tyda på att honor från olika uppväxtmiljöer ändå har olika känslighet för alkohol, förklarar Lisa Gustafsson.

Hanarna påverkas tydligare än honorna av separationen från mamman, visar studien. De hanar som hade vuxit upp i en trygg miljö konsumerade både mindre och svagare alkohol än de som hade haft en otrygg uppväxt. En jämförelse av opioidnivåer i hjärnan visade också att de råtthanar som vuxit upp i en otrygg miljö hade lägre nivåer och att deras hjärnor även påverkades mer av alkohol än de som hade haft en trygg uppväxt. Av detta kan man dra slutsatsen att de hanar som kom från en otrygg miljö löpte större risk att börja konsumera mer alkohol.

– Uppväxtmiljön spelar en viktig roll både som skyddsmekanism och för individens sårbarhet för att utveckla en hög alkoholkonsumtion. I framtida studier är det också viktigt att beakta att det finns skillnader mellan könen, säger Lisa Gustafsson.

För mer information, kontakta Lisa Gustafsson, 018-471 41 28, 070-515 99 96, e-post: lisa.gustafsson@farmbio.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera