Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2007

57 miljoner årligen till starka forskningsmiljöer

Tio FAS-centra utvalda: Folkhälsa, social ojämlikhet, migration, arbetsmiljö, alkohol och droger, hörselnedsättning och äldre är områden för några av de forskningsmiljöer som nu ges en basfinansiering under de kommande tio åren. Av 29 ansökningar till den första utlysningen av FAS-centra har 10 valts ut. Universitet och högskolor har nominerat forskningsmiljöerna och internationella granskare har bedömt ansökningarna.

Stödet till FAS-centra är ett komplement till universitetens basresurser och möjliggör långsiktiga och strategiska satsningar på forskning som har förmågan till vetenskaplig förnyelse.

– Syftet med FAS-centra är att stödja forskning som är av högsta kvalitet och som kan konkurrera med internationell forskning. En förutsättning för att få stöd är att högskolorna själva deltar i finansieringen och därmed prioriterar dessa forskningsområden, säger FAS ordförande Lars Anell. Vi kan konstatera att det är en stor spridning på ämnesområden, likaså när det gäller den geografiska spridningen. Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå är de universitetsstäder som blir hemvist för FAS-centra.

Mer information om de tio forskningsmiljöerna som får dela på 57 miljoner kronor per år finns på www.fas.se/pressmeddelanden .

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar
och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd.
___________________________________________________
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se
Org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera