Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2007

Ytterligare 6 miljoner till ekologisk produktion via CORE Organic

Formas satsar ytterligare 6 miljoner kronor åren 2007- 2009 på ekologisk produktion via det gemensamma europeiska forskningsnätverket CORE Organic. Det beslutade Formas forskarråd idag 13 april. Tre SLU-forskare; Bo Algers, Anne-Maj Gustavsson och Janet Jansson får dela på pengarna.

Core Organic, Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming, är ett ERAnet med 11 deltagande länder. CORE Organic startade i oktober 2004 och pågår i en första etapp i tre år. Formas har huvudansvaret för Sveriges deltagande. Syftet med CORE Organic är att samordna europeisk forskning och därmed öka kvaliteten, relevansen och utnyttjandet av forskningsresurser inom området ekologisk produktion.

Under hösten 2006 utlystes medel för treåriga projekt, totalt 8,9 miljoner euro, inom tre tematiska områden i CORE Organic Pilot Call:

· Animal disease and parasite management
· Quality of organic food – health and safety
· Innovative marketing strategies

För att ett projekt ska ha möjlighet att få finansiering krävs att forskare från minst tre länder deltar. Det finns inte någon gemensam pott för CORE Organic utan länderna beviljar medel till sina respektive forskare i de projekt som av en internationell expertpanel bedömts vara av högst kvalitet.

37 projektgrupper sökte varav nio hade en svensk medsökande. Totalt åtta projekt föreslås för finansiering. Tre av dessa har svenska medsökande som finansieras av Formas till ett totalt belopp av cirka 6 miljoner kronor.

Kontaktinformation
Se Formas hemsida för beslut www.formas.se

För mer information var god kontakta Sara Österman, 08-775 40 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera